SELECT *, CONCAT_WS(" ",TitulyPrefix, Jmeno, Prijmeni, TitulySuffix) AS clovek FROM uzivatel WHERE ID= LIMIT 1
Vaše syntaxe je nějaká divná blízko 'LIMIT 1' na řádku 1

Seznam psů pro

SELECT pes.ID AS ID, pes.Jmeno AS Jmeno, pes.oID AS oID, pes.mID AS mID, plemeno.Nazev as Varieta, pohlavi.Nazev as Pohlavi, barva.Nazev as Barva, pes.TitulyPredJmenem AS TitulyPredJmenem, CONCAT(LEFT(pes.Jmeno,1),pes.Pohlavi) AS Trideni FROM chovatel LEFT JOIN pes ON pes.ID=chovatel.pID LEFT JOIN ciselnik AS pohlavi ON (pes.Pohlavi=pohlavi.Hodnota && pohlavi.Nazev!="!Typ!" && pohlavi.Typ="pohlavi") LEFT JOIN ciselnik AS plemeno ON (pes.Plemeno=plemeno.Hodnota && plemeno.Nazev!="!Typ!" && plemeno.Typ="plemeno") LEFT JOIN ciselnik AS barva ON (pes.Barva=barva.Hodnota && barva.Nazev!="!Typ!" && barva.Typ="barvy") WHERE chovatel.uID= ORDER BY pes.Jmeno
Vaše syntaxe je nějaká divná blízko 'ORDER BY pes.Jmeno' na řádku 12
SELECT pes.ID AS ID, pes.Jmeno AS Jmeno, pes.oID AS oID, pes.mID AS mID, plemeno.Nazev as Varieta, pohlavi.Nazev as Pohlavi, barva.Nazev as Barva, pes.TitulyPredJmenem AS TitulyPredJmenem, CONCAT(LEFT(pes.Jmeno,1),pes.Pohlavi) AS Trideni FROM majitel LEFT JOIN pes ON pes.ID=majitel.pID LEFT JOIN ciselnik AS pohlavi ON (pes.Pohlavi=pohlavi.Hodnota && pohlavi.Nazev!="!Typ!" && pohlavi.Typ="pohlavi") LEFT JOIN ciselnik AS plemeno ON (pes.Plemeno=plemeno.Hodnota && plemeno.Nazev!="!Typ!" && plemeno.Typ="plemeno") LEFT JOIN ciselnik AS barva ON (pes.Barva=barva.Hodnota && barva.Nazev!="!Typ!" && barva.Typ="barvy") WHERE majitel.uID= && majitel.Soucasny=1 ORDER BY pes.Jmeno
Vaše syntaxe je nějaká divná blízko '&& majitel.Soucasny=1 ORDER BY pes.Jmeno' na řádku 12
SELECT pes.ID AS ID, pes.Jmeno AS Jmeno, pes.oID AS oID, pes.mID AS mID, plemeno.Nazev as Varieta, pohlavi.Nazev as Pohlavi, barva.Nazev as Barva, pes.TitulyPredJmenem AS TitulyPredJmenem, CONCAT(LEFT(pes.Jmeno,1),pes.Pohlavi) AS Trideni FROM majitel LEFT JOIN pes ON pes.ID=majitel.pID LEFT JOIN ciselnik AS pohlavi ON (pes.Pohlavi=pohlavi.Hodnota && pohlavi.Nazev!="!Typ!" && pohlavi.Typ="pohlavi") LEFT JOIN ciselnik AS plemeno ON (pes.Plemeno=plemeno.Hodnota && plemeno.Nazev!="!Typ!" && plemeno.Typ="plemeno") LEFT JOIN ciselnik AS barva ON (pes.Barva=barva.Hodnota && barva.Nazev!="!Typ!" && barva.Typ="barvy") WHERE majitel.uID= && majitel.Soucasny=0 ORDER BY pes.Jmeno
Vaše syntaxe je nějaká divná blízko '&& majitel.Soucasny=0 ORDER BY pes.Jmeno' na řádku 12
Je uveden/a jako vlastník u:
Seznam je prázdný
Je uveden/a jako dřívější vlastník u:
Seznam je prázdný
Odchoval/a
Seznam je prázdný
bottom