SELECT g.ID, g.ID AS ID,g.TitulyPredJmenem AS TitulyPredJmenem,g.TitulyZaJmenem AS TitulyZaJmenem,g.Jmeno AS Jmeno,CASE WHEN g.DatNarozeni="0000-00-00" THEN "-" ELSE DATE_FORMAT(g.DatNarozeni,"%d.%m.%Y") END AS DatNarozeni,CASE WHEN g.DatUmrti="0000-00-00" THEN "-" ELSE DATE_FORMAT(g.DatUmrti,"%d.%m.%Y") END AS DatUmrti,g.UmrtiKomentar AS UmrtiKomentar,g.CisloZapisu AS CisloZapisu,g.PCisloZapisu AS PCisloZapisu,g.Cip AS Cip,g.Tetovani AS Tetovani,g.ZdravotniKomentar AS ZdravotniKomentar,g.ZubyKomentar AS ZubyKomentar,g.ChovnyKomentar AS ChovnyKomentar,g.Posudek AS Posudek,g.Zkousky AS Zkousky,g.TitulyKomentar AS TitulyKomentar,g.Zavody AS Zavody,g.Oceneni AS Oceneni,g.oID AS oID,g.mID AS mID,g.Komentar AS Komentar,g.Zkousky AS Zkousky,g.Posudek AS Posudek,g.PosledniZmena AS PosledniZmena,pohlavi.Nazev AS Pohlavi,varlata.Nazev AS Varlata,skus.Nazev AS Skus,chrup.Nazev AS Zuby,chovnost.Nazev AS Chovnost,barva.Nazev AS Barva,go.Jmeno AS oJmeno,go.ID AS oId,gm.Jmeno AS mJmeno,gm.ID AS mId FROM pes as g LEFT JOIN ciselnik AS chovnost ON (g.Chovnost=chovnost.Hodnota && chovnost.Nazev!="!Typ!" && chovnost.Typ="chovnost") LEFT JOIN ciselnik AS varlata ON (g.Varlata=varlata.Hodnota && varlata.Nazev!="!Typ!" && varlata.Typ="varlata") LEFT JOIN ciselnik AS skus ON (g.Skus=skus.Hodnota && skus.Nazev!="!Typ!" && skus.Typ="skus") LEFT JOIN ciselnik AS chrup ON (g.Zuby=chrup.Hodnota && chrup.Nazev!="!Typ!" && chrup.Typ="chrup") LEFT JOIN ciselnik AS pohlavi ON (g.Pohlavi=pohlavi.Hodnota && pohlavi.Nazev!="!Typ!" && pohlavi.Typ="pohlavi") LEFT JOIN ciselnik AS barva ON (g.Barva=barva.Hodnota && barva.Nazev!="!Typ!" && barva.Typ="barvy") LEFT JOIN pes as go ON g.oID=go.ID LEFT JOIN pes as gm ON g.mID=gm.ID WHERE g.ID= LIMIT 1
Vaše syntaxe je nějaká divná blízko 'LIMIT 1' na řádku 1
SELECT zdravi.Typ AS Typ, ciselnik.Nazev AS TypText, zdravi.Vysledek AS Vysledek, zdravi.Komentar AS Komentar, CASE WHEN zdravi.Datum="0000-00-00" THEN "-" ELSE DATE_FORMAT(zdravi.Datum,"%d.%m.%Y") END AS Datum, CONCAT_WS(" ",uzivatel.TitulyPrefix, uzivatel.Jmeno, uzivatel.Prijmeni, uzivatel.TitulySuffix) AS Veterinar FROM zdravi LEFT JOIN ciselnik ON (zdravi.Typ = ciselnik.Hodnota && ciselnik.Typ = "zdravi") LEFT JOIN uzivatel ON (zdravi.Veterinar = uzivatel.ID) WHERE zdravi.pID= ORDER BY ciselnik.Nazev, zdravi.Datum
Vaše syntaxe je nějaká divná blízko 'ORDER BY ciselnik.Nazev, zdravi.Datum' na řádku 11
SELECT uzivatel.ID AS ID, uzivatel.CHS AS CHS, uzivatel.Telefon AS Telefon, Email AS Email, uzivatel.Www AS Www, uzivatel.Ulice AS Ulice, uzivatel.Mesto AS Mesto, uzivatel.PSC AS PSC, uzivatel.Sdileni as Sdileni, uzivatel.Stat AS Stat, CONCAT_WS(" ",uzivatel.TitulyPrefix, uzivatel.Jmeno, uzivatel.Prijmeni, uzivatel.TitulySuffix) AS clovek FROM chovatel LEFT JOIN uzivatel ON chovatel.uID = uzivatel.ID WHERE pID=
Vaše syntaxe je nějaká divná blízko '' na řádku 6
SELECT uzivatel.ID AS ID, uzivatel.CHS AS CHS, uzivatel.Telefon AS Telefon, uzivatel.Email AS Email, uzivatel.Www AS Www, uzivatel.Ulice AS Ulice, uzivatel.Mesto AS Mesto, uzivatel.PSC AS PSC, uzivatel.Sdileni as Sdileni, uzivatel.Stat AS Stat, CONCAT_WS(" ",uzivatel.TitulyPrefix, uzivatel.Jmeno, uzivatel.Prijmeni, uzivatel.TitulySuffix) AS clovek FROM majitel LEFT JOIN uzivatel ON majitel.uID = uzivatel.ID WHERE pID= && Soucasny=1
Vaše syntaxe je nějaká divná blízko '&& Soucasny=1' na řádku 6
SELECT uzivatel.ID AS ID, uzivatel.CHS AS CHS, uzivatel.Telefon AS Telefon, uzivatel.Email AS Email, uzivatel.Www AS Www, uzivatel.Ulice AS Ulice, uzivatel.Mesto AS Mesto, uzivatel.PSC AS PSC, uzivatel.Sdileni as Sdileni, uzivatel.Stat AS Stat, CONCAT_WS(" ",uzivatel.TitulyPrefix, uzivatel.Jmeno, uzivatel.Prijmeni, uzivatel.TitulySuffix) AS clovek FROM majitel LEFT JOIN uzivatel ON majitel.uID = uzivatel.ID WHERE pID= && Soucasny=0
Vaše syntaxe je nějaká divná blízko '&& Soucasny=0' na řádku 6

Chyba v ID

bottom