This website works best with JavaScript enabled
All for Joomla All for Webmasters

logo2

Staffordshire Bull Terrier Club CZ, z.s.

Staffbull Speciál 2019

Propozice -sportovní den SBTC CZ

NEDĚLE 15.září 2019

 

FACEBOOK INFO

PROPOZICE ke stažení

 

08.00 - 10.00Canicrossový závod – klubem bodovaný závod

10.00 - 16.00Závod v Bull sportech - klubem bodovaný závod

PROGRAM *CANICROSS SBTC CZ

07.00 – 08.00 přejímka psů

08.30 – 09.30 start závodu v jednotlivých kategoriích

09.30 – 10.00 vyhlášení výsledků

* tato disciplína je zároveň součástí klubového seriálu soutěží v CANICROSSU, celkem 2 díly, první díl viz.STAF BULL SPECIÁL 2019, další díl viz.termíny akcí klubu SBTC CZ 2019

KATEGORIE:

 Canicross ženy (kategorie od 18 let bez omezení)

 Canicross muži (kategorie od 18 let bez omezení)

První tři nejrychlejší závodníci v každé kategorii obdrží ocenění.

TRAŤ:

 délka tratě 2-3 km pro všechny kategorie

 lesní cesty, minimální převýšení, rovinatý, měkký povrch

STARTY:

 Intervalové po30 vteřinách

PŘIHLÁŠKY:

 Online na https://forms.gle/1sGki7ZikcMTc1rA7,uzávěrka 13.9. 2019

 Více info o CC na interní FB události https://www.facebook.com/events/1134000923453708/

 Bude umožněno se přihlásit v den akce (za zvýšené startovné pro nečleny klubu SBTC CZ, z.s.)

STARTOVNÉ:

Pro členy klubu SBTC CZ vstup ZDARMA / nečlen dopředu 200,- (€8 zahraniční) / nečlen na místě 300,- Kč (€11)

Pokyny pro platbu pro nečleny klubu SBTC CZ:

Č. účtu: 175008215/0300, adresa: SBTC CZ, M. Horákové 81, P.O. BOX 82, 170 06 Praha 7, variabilní symbol: vaše telefonní číslo, do poznámky k platbě

CANICROSS:

Zahraniční účastníci musí poplatek uhradit v hotovosti na místě v den konání akce. Poplatky jsou hrazeny v EUR. Důvodem hotovostní platby na místě jsou neúměrně vysoké bankovní poplatky za zaúčtování platby. V případě přihlášení, následné neomluvené neúčasti na akci a neuhrazení poplatku bude poplatek vymáhán v plné výši.

STARTOVNÉ ZAHRNUJE:

Startovní číslo s logem klubu, měření času, zpracování výsledků po doběhnutí posledního závodníka, zázemí v prostoru startu/cíle (místo pro uložení tašek a pro převlečení, toalety, voda). Startovné je nevratné! Převod startovného na jiný tým je možný výhradně po dohodě s pořadatelem!

Odesláním on-line přihlášky a zaplacením startovného účastník souhlasí s níže uvedenými pravidly závodu a bere na vědomí, že se závodu účastní na vlastní riziko a zodpovídá za všechny škody, které způsobí on nebo jeho pes.

PRAVIDLA ZÁVODU:

Závodu se může účastnit kdokoliv bez předchozí kvalifikace s plemenem stafordšírský bulteriér s PP. Pro účast není nutná žádná licence. Jakákoliv agrese na trati bude trestána diskvalifikací! Nešetrné a agresivní chování ke psům a soupeřům bude trestáno rovněž diskvalifikací. Jakékoliv chování poškozující dobré jméno tohoto sportu může být trestáno diskvalifikací. Závody jsou pořádány s maximálním ohledem k přírodě. Prosíme závodníky, aby nám svým přístupem pomáhali.

PSI A VYBAVENÍ:

Pes musí být v den startu starší 15 měsíců. Psi musí být zdraví (viz níže uvedené veterinární podmínky). Pes musí absolvovat závod v tažném postroji a musí být po celou dobu závodu spojen s opaskem psovoda pomocí odpruženého vodítka. Délka vodítka v nataženém stavu je povolena maximálně 2 metry. Délka tažné šňůry bude náhodně kontrolována pořadatelem. Závodu se může zúčastnit běžec pouze s jedním psem. Do cíle musí vždy dobíhat pes před závodníkem nebo na jeho úrovni. Dobíhání psa do cíle za závodníkem bude potrestáno diskvalifikací.

V DEN ZÁVODU:

Na registraci se dostavte s platným očkovacím průkazem. Na registraci dorazte nejpozději 15 minut před jejím koncem. Na startu buďte připraveni 5 minut před prvním startujícím vaší kategorie. Do zástupu vás seřadí pomocníci na startu. Na startu musíte mít psa připnutého na vodítku. Na hrudi musíte mít viditelně připnuté startovní číslo. Jakákoliv agrese psa v průběhu závodu (nemusí nutně dojít ke kousnutí, stačí i výpad psa) může být potrestána diskvalifikací. Pořadatel vždy vyslechne obě strany sporu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic. Závodník zasláním

elektronické přihlášky souhlasí s pravidly závodu a bere na vědomí, že startuje na vlastní nebezpečí a zodpovídá za škody způsobené jím samým nebo jeho psem! Dále zasláním přihlášky závodník souhlasí s použitím veškerých audiovizuálních záznamů své osoby a svého psa pořízených během závodu pro komerční účely pořadatele a jeho partnerů (třetích stran).

PROGRAM BULL SPORTY SBTC CZ

09.00 – 10.00 přihlášení psů do soutěže

10.30 – 12.30 *TREADMILL

13.00 – 16.00 TUG OF WAR

16.00 – 16.30 vyhlášení vítězů

Rozhodčí: Daniel Žďárský, Petr Burda

* tato disciplína je zároveň součástí klubového seriálu soutěží v TREADMILLU, celkem 4 díly, první díl viz.STAF BULL SPECIÁL 2019, další díl viz.termíny akcí klubu SBTC CZ 2019, další dva díly budou navazovat začátkem roku 2020

STARTOVNÉ:

Ceny jednotlivých disciplín pro členy klubu SBTC CZ vstup ZDARMA /

nečlen na místě 300,- Kč (€11)

První tři nejrychlejší závodníci v každé kategorii obdrží ocenění.

+ BEST TIME každá kat.u disciplíny TOW

TITULY:

Bude zadán titul NEJ pes a NEJ fena závodu

PRAVIDLA PRO CELKOVÉHO VÍTĚZE SPORTOVNÍHO DNE:

  • STAFFBULL SPECIÁL 2019

COMBI VÍTĚZ SBT PES / FENA ze všech disciplín sportovního dne:

Canicross, Treadmill, Tug of War

Do soutěže o nejlepšího psa/fenu SBT jsou zařazeni psi, kteří se zúčastní VŠECH disciplín (celkem 3). Aby pes mohl být bodován, musí na disciplínu nastoupit a dokončit nebo alespoň splnit základní limity. Pokud nedokončí (např. nedoběhne na sprintu), nedostane žádné body. Body budou rozděleny takto:

• 1. místo = 15 b
• 2. místo = 14 b
• 3. místo = 13 b
• 4.místo = 12 b
• 5.místo = 11 b
• 6.místo = 10 b
• 7.místo = 9 b
• 8.místo = 8 b
• 9.místo = 7 b
• 10. místo = 6 b
• od 11. místa 1 bod za účast, pokud je splněn limit závodu.

BEST TIME TOW = 5 b
BEST SPEED TM = v případě bodové shody rozhodne vyšší max.rychlost

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

 Podmínkou pro start v závodu je mít očkovací průkaz (viz veterinární podmínky).

 Pes musí být v den startu starší 15 měsíců.

 Přihlášení bude probíhat před závodem, není nutné přihlašovat předem.

 Pořadatelé si vyhrazují právo na změny v programu. Předem děkujeme za pochopení, pokud ke změnám dojde.

 Závod se koná pod záštitou klubu SBTC CZ, viz odkaz: https://staffbullclub.cz/index.php/vycvik/vycvikova-rada/100-bull-sporty

 Všechna všeobecná ustanovení se řídí Řádem pro pořádání sportovních soutěží typu bull show a Pravidly bull sportů plemene stafordšírský bulteriér

Doplňující informace pro celý nedělní program:

Veterinární podmínky:

Ø Psi musí být klinicky zdraví (není vyžadován doklad o klinickém vyšetření).

Ø Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona a být v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze.

Ø Po dobu konání akce musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.

Všeobecná ustanovení:

Ø Akce je určená chovatelům, majitelům a příznivcům stafordšírských bulteriérů (i nečlenů klubu SBTC CZ, z.s.). Programu se mohou zúčastnit pouze zástupci tohoto plemene s průkazem původu.

Ø Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za zranění, úhyn nebo ztrátu psa.

Ø Majitel zodpovídá za přiměřené kondiční a výcvikové předpoklady psa při účasti na jednotlivých disciplínách (i s ohledem na věk zvířete).

Ø Z akce se vylučují háravé feny, kupírovaní psi, stejně tak psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům.

Ø Majitelé psů jsou povinni udržovat čistotu a je zakázáno poškozovat areál nebo jeho zařízení a vybavení. Prodej štěňat na akci je zakázán.

NEZAPOMEŇTE:

Ø Mít při sobě očkovací průkaz s platným očkováním.

Ø Přizpůsobit pohybový režim psů jeho schopnostem a klimatickým podmínkám.

Ø V případě horkého počasí dodržovat pitný režim svůj i psů.

Ø Dobrou náladu a toleranci ke všem účastníkům akce!

Staff bull speciál také na FB události : https://www.facebook.com/events/453160608749695/

ZÁVOD ZAJIŠŤUJE :

Klub SBTC CZ, Staffordshire BullterrierClub CZ, z.s.,

zastoupen Klárou Bubeníkovou, poradkyní pro výcvik SBTC CZ

a Danielem Žďárským, sportovním garantem klubu SBTC CZ

Realizační tým: Petr Burda, Lucie Vesecká, Nučická smečka, z. s.

 

 

,STAFFBULL SPECIAL 2019 1

Sponzoři 

28000846 10213969839074481 1238992877 n

canisbullreklama
banner234x60

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440