This website works best with JavaScript enabled
All for Joomla All for Webmasters

logo2

Pravidla pro bodování pracovních a sportovních výsledků výsledků SBTC CZ, z.s.

VYPLNĚNÉ TABULKY ZASÍLEJTE AŽ PO SKONČENÍ SOUTĚŽNÍ SEZÓNY, KDY VÍTE, ŽE UŽ NEBUDETE ZÁVODIT A PLNIT ZKOUŠKY. Uzávěrka soutěží končí posledním lednem.


1. Všeobecné podmínky pro udělení bodů za pracovní a sportovní výsledky:

a) Body mohou být udělovány pouze psovi s Průkazem původu (PP)
b) Majitel / spolumajitel (dle PP) psa je členem klubu SBTC CZ v době skládání zkoušek, které žádá započítat do bodování. V případě vlastnictví psa / feny více majiteli musí být po celou dobu členy klubu všichni v PP uvedení majitelé / spolumajitelé, vyjma spoluvlastnictví rodinným příslušníkem.
c) Body nejsou udělovány automaticky, ale na základě žádosti a zaslaných podkladů.
d) Body uděluje poradce pro výcvik na základě Bodovací tabulky pracovní sekce a Bodovací tabulky sportovní sekce a zajišťuje zveřejnění výsledků na webu SBTC CZ.
e) Výklad Bodovací tabulky a Pravidel provádí poradce pro výcvik.
f) Odvolání proti rozhodnutí poradce pro výcvik je možné písemně k výboru klubu.

2. Přílohy žádosti o přidělení bodů:

a) Oboustranná kopie PP a fotografie psa (není nutné zasílat při aktualizacích výsledků)
b) Vyplněná Tabulka pro zápis bodů (pracovní sekce, sportovní sekce)
c) Kopie oficiálních dokladů o složených zkouškách nebo soutěžních výsledcích (bodovací karty, diplomy, výsledkové listiny)
d) Doručovací adresa poradkyně pro výcvik:

Kristýna Másilková
Ústavní 413, 181 00 Praha 8
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pokud je to možné, posílejte podklady e-mailem.

3. Bodovaní pracovních a sportovních výsledků

a) Bodování se provádí pouze u pracovních a sportovních výsledků uvedených v bodovacích tabulkách SBTC CZ, viz bod 1d těchto Pravidel.
b) Bodování se provádí pouze u akcí pořádaných organizacemi akceptovanými FCI, popřípadě u akcí oficiálně vyhlášených klubem SBTC CZpro danou sezonu.

4. Udělování titulu Klubový šampion práce SBTC CZ / Klubový lovecký šampion SBTC CZ / Klubový šampion sportu SBTC CZ:

a) Titul pracovní a lovecký se uděluje při dosažení minimálně 800 bodů + zkouška III. kategorie nebo za splněné vyšší typy zkoušek v V. kategorii. Titul sportovní se uděluje při dosažení minimálně 400 bodů dle Bodovacích tabulek klubu SBTC CZ, z.s., viz bod 1d těchto Pravidel.
b) Na titul má nárok pes splňující podmínky v bodě 1 a 2 Pravidel
c) Psi s uděleným titulem jsou uváděni v seznamu šampionů práce a sportu SBTC CZ
d) Titul Klubový šampion práce SBTC CZ a Klubový lovecký šampion SBTC CZ uděluje a zapisuje poradce pro výcvik do PP (uvádí se i v PP potomků).
e) Diplomy a poháry jsou předávány na klubové výstavě SBTC CZ v rámci slavnostního vyhlášení (bude předáváno 1x v roce). Po dohodě možno doručit jinou cestou.
f) Titul může pes získat pouze jednou.

5. Soutěž „Pracovní pohár – Nejlepší pes / fena“, soutěž „Lovecký pohár – Nejlepší pes / fena“, soutěž „Sportovní pohár – Nejlepší pes / fena“

a) V soutěži automaticky bodují psi, kteří splnili podmínky dle bodu 1 a 2 Pravidel – do soutěže jsou zahrnuty udělené body za výsledky v daném kalendářním roce.
b) Uzávěrka soutěže (termín pro dodání podkladů bodování) pro daný rok je 31. ledna roku následujícího. Soutěž je vyhlášena zvlášť pro kategorii sportovní / pracovní / loveckou - psi a feny.
c) Diplomy a poháry obdrží 1.-3. místo v každé kategorii fena / pes na klubové výstavě SBTC CZ v rámci slavnostního vyhlášení (bude předáváno 1x v roce).
d) Všichni psi a feny v dané sezoně jsou bodováni dle stejných Bodovacích tabulek dle jednotlivých sekcí (sportovní a pracovní).

Pro Sportovní pohár a Šampiona sportu platí stejná pravidla jako je pro bodování zkoušek a sportovních výsledků SBTC CZ a stejná kriteria jako v sekci pro Pracovní / Lovecký pohár a Šampiona práce / Loveckého šampiona. Dále nelze uplatňovat body do sportovního poháru/šampiona sportu z předchozích již uzavřených titulů z minulých sezon, které se datují do roku 2015.

Řád pro pořádání sportovních soutěží typu bull show plemene stafordšírský bulteriér - 2019 - akualizováno Danielem Źďárským a Petrem Burdou na rok 2019

Pravidla bull sportů-plemene SBT-2019 - akualizováno Danielem Źďárským a Petrem Burdou na rok 2019

Kriteria pro uznání výcvikové akce jako klubové:

Dodržení klubového řádu, pravidel.
Kategorie pro SBT
Počet účastníků v kategorii psů i fen musí být minimálně 5.
Zhodnocení akce osobou garanta sekce, popřípadě osobou pověřenou poradcem pro výcvik. Garant sekce popřípadě poradce pro výcvik má vyhrazeno právo odebrat bodování závodu v případě špatné úrovně soutěže a to i v průběhu sezony.

Chce-li organizátor závodů zažádat od klubu SBTC CZ o dotaci, je zapotřebí splňovat i následující kritéria:.

V závodě musí být přihlášeno min. 5 členů klubu SBTC CZ.
Pořadatel závodu, který žádá o dotaci, musí být členem klubu SBTC CZ.
Závodu se musí účastnit pouze SBT s PP.

Bull sporty, Dog frisbee, Coursing, Mushing, Flyball, Dog Racing

Má-li být sportovní akce bodovaná klubem SBTC CZ do sportovního poháru SBTC CZ, je v zájmu organizátora dané akce nahlásit garantovi sekce pro sportovní výcvik datum konání události, a to ve stanoveném terminu tj. do konce ledna aktuální sezony. Poté bude individuálně každá akce posouzena a v případě, že splní podmínky klubu SBTC CZ, bude zařazena do oficiálních bodovaných akci klubu SBTC CZ. Toto se netýká akcí, které standardně spadají pod již řádně registrované kluby, řády, licence. Kalendář závodů na další rok sestavuje SBTC CZ na základě požadavků pořadatelských organizací, které o závod zažádají vždy do stanoveného termínu.

ŠAMPION SPORTU SBTC CZ se stává pes, který za svou závodní karieru nasbírá 400 bodů.

SPORTOVNÍ POHÁR SBTC CZ vyhraje pes, který v daném roce obdržel nejvíce bodů. Soutěž je vyhlášena zvlášť pro kategorii psi a zvlášť pro kategorii feny. Vždy 1.-3. místo je oceněno klubovými poháry. V rámci soutěže je vyhodnocen „Nejlepší sportovní stafbull“ bez rozdílu kategorie (absolutní vítěz soutěže).

Mezinárodní účasti
BULL SPORTY

Jsou-li přístupné všem teriérům typu bull
Je-li nutné vybrat psy na tento typ závodů, komise složená z pořadatelů všech oficiálních závodů nominuje psy, kteří budou reprezentovat ČR a posléze budou vybráni jedinci, kteří daný závod absolvují.
Budou bodované pouze disciplíny respektive pořadí daných disciplín, které splňují normy/ pravidla českého řádu klubu SBTC CZ pro bull sporty. To samé platí pro uznání rekordu.
FLYBALL

Pokud jsou licenční podmínky z ČR přijatelné pro pořadatele zahraničního závodu.
COURSING

Spadá pod Mezinárodní řád FCI – jasné podmínky pro všechny

RACING

Stejná pravidla jako u Bull sportů – Racing nemá sjednocený řád, každý závod může mít jiné podmínky a jinou délku trasy.
DOG FRISBEE

Stejná pravidla jako u Bull sportů – Dog frisbee nemá sjednocený řád, každý závod může mít jiné podmínky a jinou délku trasy.
MUSHING

mezinárodní závody spadají pod FISTC (mezinárodní organizace pro čistokrevná plemena psích spřežení), ESDRA (mezinárodní organizace pro otevřená plemena psích spřežení) anebo IFSS (mezinárodní organizace psích spřežení).

Sponzoři 

28000846 10213969839074481 1238992877 n

canisbullreklama
banner234x60

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440