This website works best with JavaScript enabled
All for Joomla All for Webmasters

logo2

26. 11. - report z výcvikové akce Treadmill Race VI.


20. 11. - aktualizace seznamu členů, zápis z členské schůze konané 13. 11. 2021


17. 11. - nabídka krycích psů


12. 11. zápis ze schůze výboru 8. 11. 2021


9. 11. - Důležité upozornění !!!!!

Vážení členové, ještě jednou Vás zveme na členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 13. listopadu 2021 od 10:00 v konferenčním sále společenského centra Vigvam v Němčicích (PSČ 280 02), https://www.vigvamresort.cz/.

Znovu upozorňujeme na opatření vlády ČR, platná od 1. listopadu (viz např. https://koronavirus.mzcr.cz/respiratory-na-hromadnych-akcich-i-kratsi-platnost-testu-vlada-schvalila-nova-opatreni).

Před vstupem na schůzi bude prováděna kontrola dodržování OTN (očkování/test/prodělaná nemoc) s tím, že nebude umožněn vstup nikomu, kdo OTN neprokáže. Vstup bude umožněn pouze v respirátoru bez výdechového filtru.

Platnosti PCR testů 72 hodin, u antigenních testů pouze 24 hodin. Test na místě z našich zdrojů nebude možný.

Nechceme nikoho buzerovat, ale jelikož jako klub jsme pořadateli této akce, jde odpovědnost na naše bedra.


Hezký den všem, výbor klubu SBTC CZ, z.s.


 3. 11. - TOP Staff 2021, výstavně nejúspěšnější chovatelská stanice 2021 - spočítáno!


1. 11. - report z výcvikové akce Joringovský trhák


30. 10. - report z výcvikové akce v Jílovém


23. 10. - rozeslán program členské schůze.

Vážení členové,

zveme vás na členskou schůzi SBTC CZ, z.s., která se bude konat v sobotu 13. listopadu 2021 od 10:00 v konferenčním sále společenského centra Vigvam v Němčicích (PSČ 280 02), https://www.vigvamresort.cz/.

Upozorňujeme na opatření vlády ČR, platná od 1. listopadu (viz např. https://koronavirus.mzcr.cz/respiratory-na-hromadnych-akcich-i-kratsi-platnost-testu-vlada-schvalila-nova-opatreni/): "Od 1. listopadu dojde ke změně platnosti PCR testů ze 7 dní na 72 hodin, u antigenních testů pak ze 72 hodin na 24. V restauracích, klubech, diskotékách a podobných provozech bude zavedena kontrola dodržování OTN (očkování/test/prodělaná nemoc) s tím, že provozovatel nesmí umožnit vstup zákazníkovi, který mu OTN neprokáže."


Program

1. Zahájení
2. Volba mandátové komise (návrh členů předkládá výbor klubu na místě)
3. Volba zapisovatele
4. Volba předsedajícího
5. Volba volební komise (návrh členů předkládá výbor klubu na místě)
6. Schválení programu
7. Kontrola plnění usnesení z minulé členské schůze
8. Zprávy členů výboru, zpráva předsedy kárné komise
9. Podněty členů

9.1 Členka výboru klubu a poradkyně pro chov Helena Mudrová navrhuje doplnění Chovatelského řádu SBTC CZ, z.s., článek V. Využití v chovu takto: Bude vložen nový bod 6 ve znění: "Maximální počet narozených a odchovaných vrhů u jedné feny je 5 vrhů za život."

9.2 Členka výboru klubu a poradkyně pro chov Helena Mudrová navrhuje doplnění Chovatelského řádu SBTC CZ, z.s., článek V. Využití v chovu takto: Bude vložen nový bod 7 ve znění: "Zákaz krytí dvou jedinců modré barvy mezi sebou, tzn. psi a feny, které mají zbarvení – modrá, modrá s bílými znaky, modrá žíhaná a modrá žíhaná s bílými znaky, bílá s modrými plotnami nebo čistě bílá, ale jedinec je po modrých rodičích. Výjimka není možná."

9.3 Členky klubu Alžběta Dudová, Barbora Smigová, Martina Vondráková navrhují následující úpravu Chovatelského řádu SBTC CZ, z.s.:
V článku II. Podmínky pro zařazení do chovu, odst. 1 se vkládá nové písmeno b), ve znění:
„b) absolvovat vyšetření na DKK a DLK. Vyšetření musí být provedeno v České republice až po dosažení 12 měsíců věku jedince. Rentgenový snímek může zhotovit jakýkoliv veterinář v ČR, který disponuje technikou pro pořízení rentgenového snímku. Vyhodnocení rentgenových snímků v rámci ČR musí provést pouze veterinář, který je Veterinární komorou veden jako posuzovatel DKK a DLK.“

V článku II. Podmínky zařazení do chovu v odst. 3 se za písm. e) vkládají nová písmena f) a g), ve znění:
„f) má RTG vyšetření na DKK do výsledku stupně C včetně,
g) má RTG vyšetření na DLK do výsledku stupně 1/1 včetně.“

V článku IV. Zařazení do chovu se v odst. 1 vkládají nová písmena f) a g), ve znění:
„f) fotokopii potvrzení o RTG vyšetření na DKK ve dvou kopiích,
g) fotokopii potvrzení o RTG vyšetření na DLK ve dvou kopiích.“

Odůvodnění:
Obliba plemene stále roste a v souvislosti s tím se zvyšuje i četnost problémů s pohybovým aparátem. SBT jsou pravidelnými návštěvníky ortopedů po celé republice. U loktů je to nejen FCP vada, při které pes musí dřív či později podstoupit operaci loketního kloubu. Vada se často objevuje již v raném věku (od 5 měsíců) a bohužel je zaměňována s růstovými problémy. U kyčelního kloubu díky dobrému osvalení nebývají potíže vidět a při diagnostikované lehké dysplazii nemusí mít jedinec za celý život žádné projevy, avšak vyskytují se výsledky D a horší, při kterých už je potřeba omezit některé aktivity a zásadně změnit styl života.
Psi i feny jsou zařazování do chovu na základě rentgenologického vyšetření (dále jen RTG):
- Dysplazie kyčelních kloubů (dále jen DKK) do výsledku stupně C včetně.
- Dysplazie loketních kloubů (dále jen DLK) do stupně 1/1 včetně.
Rentgenový snímek může být vyhotoven až po dosažení 12 měsíců věku jedince. Zhotovit rentgenový snímek může kterýkoliv veterinář v ČR. Vyhodnocení rentgenových snímků v rámci ČR může provést pouze veterinář, který je Veterinární komorou veden jako posuzovatel DKK a DLK.
Seznam posuzovatelů (25 jmen veterinárních lékařů), předložený navrhovatelkami, je přiložen v příloze (viz níže v tomto e-mailu).

10. Osobní představení kandidátů na funkci poradce/poradkyně pro výcvik a na funkce do kontrolní komise

Na funkci "poradkyně pro výcvik" kandidují dvě členky klubu:
- Alžběta Dudová (*1994), bydlištěm v Neratovicích, členka klubu od 26. 2. 2018, čl. číslo 1653;
- Lucie Vesecká (*1986), bydlištěm v Praze, členka klubu od 10. 1. 2013, čl. číslo 993.

Na dvě pozice "člen kontrolní komise" kandidují členové:
- Renée Kryšpín Hájková (*1975), bydlištěm v Trutnově, členka klubu od 26. 2. 2014, čl. číslo 1093;
- Jan Novák, (*1980), bydlištěm v Hradištku (Praha-západ), člen klubu od 9. 4. 2003. čl. číslo 353.

11. Volby
12. Přestávka
13. Výsledky voleb
14. Usnesení


Těšíme se na Vaši účast.

Za výbor klubu
Jitka Zamrzlová, jednatelka a hospodářka


Příloha.

Posuzovatelé DKK a DKL
MVDr. Jan Beránek
MVDr. Michal Čáp
MVDr. Karel Čoudek
MVDr. Milan Decker
MVDr. Stanislav Doškář, Praha 5 – Motol
MVDr. Lukáš Duchek
MVDr. Milan Dvořák Ph.D.
MVDr. Jaromír Ekr, Hradec Králové-Kukleny
MVDr. Jiří Jahoda
MVDr. Vladimír Kyllar CSc.
MVDr. Radek Musil
prof. MVDr. Alois Nečas Ph.D.
MVDr. Vítězslav Novák
MVDr. Jan Nytra
MVDr. Marek Pepřík
MVDr. Petr Petráš, Lovosice
MVDr. Vítězslav Raška, Ostrava-Mar. Hory
MVDr. Jan Slabý, Písek
MVDr. Milan Snášil CSc.
MVDr. Jiří Šebek CSc., České Budějovice
MVDr. Jan Šterc
MVDr. Eva Štolcová, Ploskovice
MVDr. Libor Vlček
MVDr. Jiří Vomáčka, Litoměřice
MVDr. Zdeněk Žert CSc.


22. 10. - Přehled výstav v ČR na rok 2022


19. 10. - nabídka štěňat


10. 10. - výsledky z mezinárodky (29. 9.), světovky (1. 10.)  a mimořádné speciálky SBTC CZ (2. 10.) z Brna


 22. 9. - nabídka štěňat, účast SBT na mistrovství světa v obedienci, report ze Staffbull Speciálu 12. září v Kolesech


 20. 9. - rozdělení do kruhů - speciálka při WDS v Brně

kruhyBrno2021

Pro zajímavost:

Česká republika - 241 přihlášených jedinců
Francie - 12
Slovensko - 6
Polsko - 6
Itálie - 5
Švédsko - 4
Rusko - 3
Nizozemsko - 2
Španělsko - 2
Dánsko - 1
Velká Británie - 1
Německo - 1


15. 9. - výsledky z Olomouce a speciálky v Kolesech


11. 9. Upozornění na konání členské schůze SBTC CZ, z.s., v sobotu 13. listopadu 2021 v konferenčním sále společenského centra Vigvam v Němčicích (PSČ 280 02), www.vigvamresort.cz.

Předběžný program:

1. Zahájení
2. Volba mandátové komise (návrh členů předkládá výbor klubu na místě)
3. Volba volební komise (návrh členů předkládá výbor klubu na místě)
4. Schválení programu
5. Kontrola plnění usnesení z minulé členské schůze
6. Zprávy členů výboru, zpráva předsedy kárné komise
7. Podněty členů
8. Osobní představení kandidátů na na funkci poradce pro výcvik a na funkce do Kontrolní komise
9. Volby
10. Přestávka
11. Výsledky voleb
12. Usnesení

Program schůze bude upřesněn v pozvánce na schůzi, která bude rozesílána 21 dní před konáním schůze (Stanovy klubu SBTC CZ, z.s., čl. VIII, bod 4).

Výbor vyzývá členy, aby
1) navrhovali kandidáty na funkci poradce pro výcvik a na členství v Kontrolní komisi
2) zasílali podněty k projednání na schůzi.

Postup navrhování kandidátů je popsán v Jednacím řádu. Zde po informaci uvádíme vybrané pasáže:
Kandidatura do orgánu klubu SBT musí být podána písemně nejpozději do 21 dnů před konáním volební členské schůze, a to kterýmkoliv členem klubu SBT CZ, z.s., který má volební právo (kandidát může navrhnout sám sebe). Kandidatura musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a adresu kandidáta; označení (jednoho) orgánu klubu SBT, do kterého zájemce kandiduje. Kandidát musí zaslat písemně (poštou) svůj souhlas s kandidaturou a s uveřejněním své kandidatury na internetových stránkách klubu SBT; tento souhlas musí obsahovat datum a vlastnoruční podpis kandidáta. Dopis (vhodné zaslat doporučeně) s kandidaturou musí být doručen na poštovní adresu klubu (SBTC CZ, ul. M. Horákové 81, P.O. Box 82, 170 06 Praha 7) nejpozději do čtvrtka 21. října 2021.

Podněty k projednání na členské schůzi může člen zaslat buď emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., anebo písemně na poštovní adresu klubu (SBTC CZ, ul. M. Horákové 81, P.O. Box 82, 170 06 Praha 7) nejpozději do čtvrtka 21. října 2021.

Těšíme se na Vaši účast.

Za výbor klubu Jitka Zamrzlová, jednatelka a hospodářka 


2. 9. - klubovka Kolesa: Přihlášeno je 327 psů ! Na poslední chvíli odřekl chorvatský rozhodčí  Mladen Ercegovič (důvod - Covid), operativně jsme oslovili paní rozhodčí ze Srbska Jelenu Lazovič, která nabídku přijala.

Vstupní listy jsou ke stažení na Dogoffice, kdo hlásil přes e-mail, tak mu přijdou emailem.

Rozdělení do tříd:  

tridy21Kole


31. 8. - výsledky z Boleslavi (28. srpna), report z výcvikového kempu


25. 8. - aktualizace seznamu členůaktualizace klubových šampiónů


23. 8. - nabídka krycích psů


16. 8. - výsledky z DUOCACIB Brno, nabídka štěňat, Speciální sportovní show, 12. září 2021, Kolesa / info o přihláškách, propozice


13. 8.  -  pozvánka na výstavu do Polska: Speciality Show of Bull Type Terriers – XI Alec Waters Memorial, 18. září 2021 (sobota), III Raymon d Oppenheimer Trophy - 19. září (neděle) podrobnosti

polsko1        polsko1.jpg2 


10. 8. zápis ze schůze výboru 9. 8. 2021


13. 7. 

  sbt club kolesa FB event size      specialni sportovni showKol2021

Speciální výstava SBTC CZ 2021, 11. září 2021, Kolesa / přihláška, propozice

Special Show 2021, 11th September 2021, Kolesa / entry form, propositions

Speciální sportovní show, 12. září 2021, Kolesa / info o přihláškách, propozice

   

sbt club brno

Mimořádná Speciální výstava 2021 při WDS, 2. října 2021, Brno / přihláška, propozice

Extraordinary Special Show 2021 at WDS, 2nd October 2021, Brno / entry form, propositions 


7. 7. - výsledky z Klatov a z klubovky v Němčicích, nabídka štěňat


30. 6. - ISM 2021 zrušen! Holandský klub SBTCN nám poslal smutnou informaci o tom, že International Stafford Match 2021 se ani letos konat nebude. Je to stále ještě dozvuk covidové pandemie; dva z pozvaných rozhodčích jim odmítli přijet a několik států, které se tradičně účastnily, také sdělilo, že letos nemohou vyslat své zástupce. Co se dá dělat ... Těšme se všichni na ISM 2022!


29. 6. - výsledky z Intercanis v Brně


27. 6. - nabídka štěňat


15. 6. - aktualizace klubových šampiónů, junioršampiónů a veterán šampiónů a klubových šampiónek, junioršampiónek a veterán šampiónek, abychom byli genderově korektní 

Klubovka Vigvam - rozdělení do tříd:

KV Vigvam rozdeleni do trid


6. 6. - předseda Daniel Žďárský na CNN Prima News na téma: Bojová plemena: Mýtus, který škodí zodpovědným pejskařům i bull plemenům, výsledky z červnové národky a mezinárodky v Brně


7. 6. - LOVECKÝ VÍKEND s garantem Rudolfem Slabou a Danielem Žďárským - ZRUŠENO !!!

Konečně tu máme dlouho avizovanou víkendovou akci s přednáškami, s loveckou a mysliveckou tématikou pro všechny milovníky přírody, myslivosti a práce psů v myslivecké praxi i mimo ni (skládání loveckých zkoušek). V případě zájmu prostudujte propozice a postupujte dle instrukcí. POZOR velmi omezený počet týmů - max. 10 SBT / vůdců!  

vycvik-akce/2021/Lovecky-vikend-2021.pdf  


3. 6. - zápis ze schůze výboru 25. 5. 2021


1. 6. - aktualizace tabulky k výstavám 2021,

ISM 2021

Vážení členové,
i letos se bude konat International Stafford Match 2021, mezinárodní výstava zástupců SBT klubů, kterou tradičně organizuje holandský SBT klub. V minulých ročnících dosáhli zástupci našich stafíků velkých úspěchů a věříme, že tomu bude podobně i letos.

Vybrat ty nejlepší psy a fenky do tohoto silně obsazeného klání není jednoduché. Každý rok se virtuálně na sociálních sítích i živě na různých setkáních a výstavách mezi členstvem diskutoval způsob výběru psů z majetku členů klubu, které by bylo vhodné delegovat k účasti (=jejichž majitelé by byli vybídnuti k přihlášení na výstavu za náš klub). Ve výboru jsme zkoušeli různé způsoby, jak se tohoto nesnadného úkolu zhostit. Výběrem byly pověřeny komise, jejichž členy volila celá členská základna, nebo to byla komise vzniklá na základě vlastního zájmu členů, vybráni byli ti psi, které navrhli sami členové, nebo psi podle svého umístění v žebříčku TOP Staff atd. atd.

Pro letošní rok nebylo do posledních chvil jasné, zdali se ISM uskuteční. V posledním květnovém týdnu bylo ze strany holandských organizátorů rozhodnutu - ANO. Bohužel Holanďané zvolili pro nás nešťastný termín: neděli 12. září, den po naší speciálce v Kolesech. Rozhodnutí přišlo (pro nás) na poslední chvíli, a to zejména s ohledem na konání klubovky ve Vigvamu, se kterou je spoustu práce, další práce je s  přípravou na Kolesa a také s letošní mimořádnou speciální výstavou v říjnu (při světovce v Brně). Rádi bychom se jako výbor aktivně podíleli na výběru "psích" reprezentantů do Holandska, ale čas není natahovací a prostě na to už nemáme kapacity. To ale neznamená, že bychom se ISM nechtěli účastnit, to v žádném případě! Podpoříme jakoukoliv iniciativu vás, členů, především ze stran zkušených chovatelů a vystavovatelů, která povede a vyústí do smysluplného výběru psů pro holandskou výstavu. Finanční podpora bude stejná jako v minulosti, 3000 Kč/pes.

Za výbor předem děkuji za vaši aktivitu a velmi rád uvítám vaše návrhy.

Daniel Žďárský, předseda klubu


31. 5. -  Proběhla aktualizace  klubových sportovních a pracovních akcí vycvik/terminy-akci/akce-2021

  • Zvláště pak upozorňujeme na nově přidanou VZ - Vytrvalostní zkoušku konanou 12.6. 2021. Více info garant Pavel Kubíček Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tel.728 217 621  
  • A další blížící se bodovaná akce v rámci sekce BULL SPORTŮ - tradiční 20 ročník STAF BULL SHOW PRAHA - 26-27.2021. Více info na události FB : STAF BULL SHOW 2021

            sbs banner 2021


27. 5. - Přehledy v chovu za rok 2020nabídka krycích psů


21. 5. - Report z akce: Zkouška ZOP klubu SBTC CZ, ZKO Jílové, 16. 5. 2021


19. 5. - klubová výstava, Němčice, 3. - 4. 7. 2021 / Club Show, Němčice, July 3 - 4, 2021

letak letak en

 Přihláška / propozice

Entry Form / Propositions

Uzávěrka 8. června 2021  / Deadline June 8, 2021


13. 5. - klubová výstava v Náměšti - důležité upozornění

Dnes jsme obdrželi zprávu od RNDr. Jiřího Zbořila, jednatele ČMMJ, z.s. OMS Olomouc:

Vážené dámy, vážení pánové, zástupci klubů,

s ohledem na aktuální vývoj COVID situace a především s ohledem na mimořádně velký zájem o naši Náměšťskou výstavu (dnes přihlášeno již téměř 1200 pejsků) vám oficiálně oznamujeme, že se akce definitivně uskuteční v náhradním termínu, a to v sobotu 10. 7. 2021 a v neděli 11.7.2021.

Rozdělení na dva dny je sice neočekávané, ale výrazně výhodnější varianta kvůli epidemické situaci, lepší obslužnosti parkoviště, sociálních zázemí, vstupu do areálu a celkové organizaci akce. Sami víte, že přes 1000 pejsků je areál již opravdu přeplněný.

V sobotu se uskuteční: KV hrubosrstých a maďarských ohařů, KV NKO, KV CF, KV SBTC CZ, KV dlouhosrstých ohařů a klubová oblastní výstava jezevčíků. V neděli pak: Oblastní výstava psů všech plemen, KV Lhasa Apso, KV MSK anglických ohařů, KV karelských medvědích psů a lajek, KV Shiba Inu a SV švýcarských honičů.

Definitní uzávěrka je stanovena na neděli 23. 5. 2021. Do té doby je možné jakékoliv přihlášení, změna tříd i odhlášení se 100% vráceným poplatkem.

Výbor klubu dnes urychleně obeslal všechny tři rozhodčí, kteří byli nasmlouváni na původní termín, s dotazem, zdali je pro ně posun termínu akceptovatelný. O výsledku vás budeme okamžitě informovat.

Jménem výboru děkujeme za pochopení a věříme, že vám změna nezpůsobí výrazné problémy. 

OVP 2021 10 7 letak


2. 5. - nabídka krycích psů


27. 4. - aktualizace seznamu členů


26. 4. - předseda hostem podcastu na téma: Co nás psi učí


13. 4. - do seznamu smluvních klinik pro odběry vzorků k testům DNA přibyly kliniky v Prostějově a Pardubicích


8. 4. - info k výstavám

Změna termínu! Klubová výstava SBTC CZ se zadáváním KV, Vigvam Němčice
Nový termín - 3. 7. 2021 (psi) - 4. 7. 2021 (feny)
Rozhodčí - Lukasz Kozlarek /PL/, Roman Źuk /PL/
Upozorňujeme, že termín 3. 7. 2021 koresponduje s NV v Klatovech. Bohužel jiný letní termín v Němčicích nebyl volný. Pokud nám to ale situace dovolí a bude to možné, naše výstava by proběhla jen v neděli 4. 7. 2021 (psi i feny), abychom vám nebrali možnost účastnit se také sobotní výstavy v Klatovech. Pokud ale stále bude omezené setkávání se, budeme muset rozložit výstavu do dvou dnů s časovým harmonogramem. V případě, že ani v tomto novém termínu nebudeme moci výstavu uspořádat, výstavu již přesouvat nebudeme a budeme se soustředit na přípravu dalších výstav pořádaných klubem, a to v Kolesech a při Světové výstavě v Brně.
Informace budeme upřesňovat.


Aktuální informace ohledně termínu Klubové výstavy v Náměšti na Hané
Od pořadatelů jsme obdrželi tuto zprávu:

Vážené vystavovatelky, vážení vystavovatelé, rádi bychom vám oznámili, že naši tradiční Náměšťskou výstavu usilovně připravujeme a stále věříme, že v termínu 12. 6. 2021 proběhne. Vše samozřejmě závisí na výrazném zlepšení epidemiologické situace a rozvolňování omezujících opatření. Každopádně vás chceme ujistit, že i kdyby výstava nemohla v původním termínu proběhnout, proběhne v termínu pozdějším (zatím případná varianta je 11. 7. 2021). Rozhodně vámi zaslané poplatky nepropadnou.
V souvislosti s tímto jsme se rozhodli posunout uzávěrky na nejzazší možné termíny, a to:
1. uzávěrka 30. 4. 2021
2. uzávěrka 20. 5. 2021
Věříme, že do 20. 5. snad už bude zřejmé, zda akce proběhne či nikoliv, případně za jakých podmínek.
Držme si place a věřme, že se v Náměšti setkáme !
Za pořadatele, Jiří Zbořil, ředitel výstavy

Rozhodčí:
paní Sian Hammond /UK/ - mladí psi, mladé feny
pan Željko Lozič /SRB/ - psi
pan Sergej Vanža /RU/ - feny


28. 3. - zrušení členské schůze

Vážení členové klubu,

vůbec jsem si nepředstavoval, že poté, co budu zvolen předsedou klubu, budu namísto výzev ohledně chodu klubu, pořádání schůzí, výstav, workshopů či rozvíjení sportovních a pracovních aktivit, na což jsem se těšil, řešit v podstatě jen covid. O to víc pro mě není vůbec jednoduché neustále oznamovat, že něco nejde, povzbuzovat sebe i Vás, členy klubu, ve vzájemném respektu a dodržování vládních opatření, a připomínat, že jsou daleko důležitější věci v našich životech.

Což samozřejmě stále platí, to je fakt, který se nemění, stejně tak jako fakt o tom, že členská schůze, svolaná na termín 18. dubna 2021 se v důsledku současných vládních nařízení nemůže konat. Nevypadá to, že by se opatření do 18. dubna 2021 mohla rozvolnit tak, aby členská základna nebyla omezena v účasti na schůzi. Proto výbor klubu musí tuto situaci reflektovat, a v souladu s čl. I., odst. 4 Jednacího řádu odložit členskou schůzi, zatím na neurčito, s tím, že se pokusíme zajistit náhradní termín a prostory a o tomto Vás informovat.

Proto Vám oznamuji, že členská schůze plánovaná na 18. dubna 2021, je zrušena.

Věřím, že i přes veškeré nepříznivé zprávy budeme mít vaší podporu a společně to ustojíme.


Za klub SBTC CZ, z.s.,
Daniel Žďárský, předseda


23. 3. - The Stafford Book 2020

annual2020 

Máme k dispozici malé množství těchto knih. Upozorňujeme, že kniha je psána anglicky. Obsahuje přehled BOB z anglických championshow za rok 2020, a protože výstav se ze známých "covidových" důvodů konalo méně (pouze dvě), je v knize obrazová galerie SBT šampionů (z championshow konaných v UK) od roku 2010. Čtenáři na fotografiích ocení, jak se plemeno v zemi původu exteriérově vyvinulo či změnilo za deset let. Kniha také obsahuje velmi zajímavý více než 70stránkový text Alana Hedgese An Extended Breed Standard for The Staffordshire Bull Terrier, což je podrobný rozbor a popis plemene, založený na standardu. 

Součástí knihy je i bohatá inzertní část, jejímž prostřednictvím se čtenář seznámí s více než 80 chovnými psy a fenami a také s chovatelskými stanicemi.

Knihu prodáváme na dobírku za 1080 korun (konečná cena vč. balného i poštovného). Objednávejte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a uveďte svou poštovní adresu!

Zde na ukázku printscreeny tří namátkově vybraných stránek z Hedgesova textu o standardu plemene.

annual2010 1      annual2010 2     annual2010 3


17. 3. - nabídka krycích psů


8. 3. - Termíny výstav - Česká republika - aktualizováno


22. 2. - informace výcvik (sport a práce) - oprava a aktualizace tabulek / pravidel za SBTC CZ poradce pro výcvik  Pavel Renner

 K 31.1.2021 bylo uzavřeno bodování pro soutěže Sportovní a Pracovní pohár klubu SBTC CZ za rok 2020

Nově přibyl jeden sportovní šampion Armstrong Siddeley Never Back Down a jeden pracovní šampion Mentos Mint Top Banana.

Za spolupráci při počítání tabulek děkuji  Ireně Hodačové  a Pavlu Rennerovi. Na Pavla Rennera se nyní můžete obracet  jako na nového poradce pro výcvik (v únoru byl do této funkce dle Stanov, čl. IX, bod 4, dočasně kooptován), stejně tak se můžete i nadále obracet na celý výbor klubu SBTC CZ. V současné situaci jsme tu pro Vás pro všechny všichni jako jeden tým.

Vítězům i novým šampionům gratulujeme a přejeme v nové sezóně mnoho vydařených akcí.

 Armek Mentos Mint  


17. 2. - aktualizace seznamu členů


6. 2. - nabídka krycích psů


3. 2. - informace výcvik (sport a práce)  PLÁN AKCÍ :

Vážení příznivci sportů a práce, přinášíme i předběžný seznam připravovaných sportovních a pracovních aktivit klubu. 

https://staffbullclub.cz/vycvik/terminy-akci/akce-2020.html

A jak už tu bylo mnohokrát řečeno, snad se i něco povede uskutečnit. 

Treadmill race

 


3. 2. - Informace z výboru klubu

Vážení členové,

vzhledem ke stále trvajícímu nouzovému stavu v důsledku epidemie koronaviru SARS CoV-2 a četným dotazům níže předkládáme oficiální stanovisko klubu k současné situaci:

1. Výbor klubu rozhodnutím ze dne 2. února 2021 s okamžitou platností prodlužuje lhůtu pro nasbírání bodů k dosažení titulu Junior šampion o jeden rok (tudíž do dosažených tří let věku jedince z původních dvou let).

2. V současné době výbor klubu neuvažuje o žádných mimořádných výstavách. Výbor klubu sleduje podmínky pro konání dosud stanovených výstav potřebných k uchovnění psů a fen. Bohužel současné nastavení nouzového stavu a kroky vlády, které mění situaci v podstatě každý týden, neumožňují výboru přijmout žádná konstruktivní řešení, která by např. dovolila konání mimořádných či jiných výstav. Výbor situaci sleduje a vyhodnocuje, a to i s ohledem na situaci v ČMKU či jiných chovatelských klubech. Pravidla pro uchovnění psů a fen stanovená klubovými předpisy se nemění, neboť k tomu výbor nemá potřebné pravomoci. V případě, že podmínky nouzového stavu dovolí konání členské schůze, výbor předpokládá projednání celé situace a případné přijetí možných opatření.

3. Klubová výstava se zadáním titulu KV, která se měla konat na Konopišti, se přesouvá do resortu Vigvam v termínu 1.-2. 5. 2021. Samozřejmě, pokud koronavirová situace dovolí její uspořádání.

4. Vzhledem k tomu, že nikdo vyjma současného garanta bull sportů Pavla Rennera zatím neprojevil zájem o funkci "Poradce pro výcvik", výbor rozhodl, dle Stanov, čl. IX, bod 4, dočasně kooptovat nového poradce pro výcvik, Pavla Rennera. Jeho kandidatura bude předložena ke schválení členům na členské schůzi. Kristýna Másilková oznámila svou abdikaci na výborové schůzi dne 8. 10. 2020. Celý výbor tímto děkuje za její roční odvedenou práci.

5. Opakujeme termín konání výroční schůze, kterou jsme přesunuli z loňského října na 18. dubna 2021 ve Vigvamu (pokud to situace dovolí). Kandidatury na všechny funkce zašlete písemně na adresu klubu do středy 24. března 2021. Podněty k projednání zasílejte na info@staffbullclub do středy 24. března 2021.

Za výbor klubu

Daniel Žďárský, předseda


26. 1. - nabídka krycích psů


23. 1. - aktualizace seznamu členů


 20. 1. - Informace z výboru klubu

Výroční schůze. Vzhledem k pandemické situaci sdělujeme, že členská schůze, kterou jsme přesunuli z loňského října na tuto neděli 24. ledna 2021, se nebude konat. Schůzi jsme nuceni přesunout na 18. dubna 2021 ve Vigvamu, tento termín  majitel objektu předsedovi Danielu Žďárskému potvrdil. Snad se situace vylepší a schůze se uskluteční! Budeme vás samozřejmě včas informovat.

Pokud se týče tradiční únorové klubovky, projednáváme její přesun do Vigvamu na první  víkend v květnu 2021; tento termín berte prosím jako předběžný, ještě jej potvrdíme.

Doba je zlá a situace nejistá. Pevně ale doufáme, že se nám už konečně podaří se v dubnu sejít na schůzi a v květnu na výstavě!


7. 1. - aktualizace seznamu členů


6. 1. - Informace z výboru klubu

Výroční schůze. Jak jsme již informovali, měla by se konat v neděli 24. ledna, ve Vigvamu s námi počítají, kdyby mělo dojít k přesunu termínu (podle všeho k tomu dojde, což, jak jsme přislíbili, sdělíme členstvu do 20. ledna), předseda Daniel Žďárský dohodl předběžně ve Vigvamu možnost konat schůzi v dubnu či květnu. Vigvam avízuje, že by pro naši schůzi měl volno v termínech 28. březen, 11., 18. a 25. duben 2021.

Klubová výstava s udělováním titulu Klubový vítěz by se měla letos v únoru konat v resortu Konopiště. Tam s námi majitel počítá, nicméně pokud by to bylo nutné přeložit na duben nebo květen a v konopišťském areálu by již probíhal standardní provoz, nebude to ve venkovních prostorech možné, neb je to golfová sezona. Majitel připouští max. březen, to by prý snad ještě šlo. Předseda klubu bude s majitelem v telefonním kontaktu a bude situaci řešit operativně. Majitel areálu je vstřícný a má velký zájem naši výstavu u nich uspořádat.

Kdyby se výstava musela konat v době, kdy Konopiště už nebude možno využít, pak bychom stále měli variantu konat výstavu v areálu Vigvam, kde to už znáte a kde by se měla konat naše lednová schůze.

Dále předseda předběžně domluvil PESOPARK, zde by bylo nutno rozdělit výstavu do více bloků, po hodinách, po třídách - průběžné příjezdy a odjezdy. Areál nabízí několik samostatně oplocených ploch ve velikosti 1/2 fotbalových stadionů, což by v krajním případě v nouzovém venkovním režimu uspořádání výstavy umožňovalo. Je tam super zázemí a venkovní stánkový catering, také výdej přes okénko není problém. Termín duben anebo květen zde též není problém.
Ostatně přesun termínů výstav řeší i ČMKU.

TOP Staff a Výstavně nejúspěšnější ch. s. Zdá se nám předčasné to nyní řešit. Pokud by podmínky pro tyto naše klubové soutěže byly dlouhodobě nepřijatelné, kdyby soutěže nemohly v důsledku vnějších okolností proběhnout spravedlivě a plnohodnotně, pak jistě bude na zvážení, zdali by měly smysl. K této věci se vrátíme v dalším kvartálu.


5. 1. - nabídka krycích psů


3. 1. - Členům klubu byla rozeslána informace k odložené členské schůzi z roku 2020 a ke konání schůze v lednovém termínu. Program, příloha 1, příloha 2. Pokud jste informaci nedostali a máte ke dni 3. lednu 2021 zaplacen členský poplatek, prosím, napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


2. 1. 2021 - nabídka krycích psů


2020


10. 12. - TOP Staff 2020, výstavně nejúspěšnější chovatelská stanice 2020 - spočítáno!


8. 12. Info - výcvik - CANICROSS 

vzhledem ke konání pouze jednoho klubového závodu v canicrossu namísto plánovaných tří, nebudeme letos vyhlašovat canicross šampionát a počítají se pouze výsledky z Koles ze září, jako z dílčího závodu. Body pro sportovní poháry tedy pouze za výsledek v jednom závodě z Koles nelze nárokovat jako výsledek celého šampionátu.

Děkujeme za pochopení.
Pavel Kubíček
garant - Mushing

IMG 0334

30. 11. Info - výcvik

Blíží se konec roku a tím i vyhodnocení pracovních a sportovních soutěží, a i když toho letos asi nebylo mnoho, věříme, že spousta z vás nezahálela a mnozí z vás se zúčastnili a podpořili jste zdravé jádro sportujících a pracujících psů. A to se počítá a historie se dále neptá :-)

Vzhledem k rezignaci poradkyně pro výcvik jsme prozatímně rozdělili její povinnosti. Prosíme všechny účastníky a sběrače bodů do pracovních a sportovních soutěží, aby se s řádně vyplněnými tabulkami obraceli na tyto členy klubu / garanty výcviku:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - tabulky pracovní šampioni feny a psi, pracovní psi a feny za rok 2020
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - tabulky sportovní šampioni feny a psi, sportovní psi a feny za rok 2020

Zájemce o pořádání akcí s podporou klubu (se zápisem do bodovacího systému klubu SBTC CZ, z.s.) nechť se obracejí přímo na předsedu klubu.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - zájemci o sportovní, pracovní aj. akce pro SBT na rok 2021

Děkujeme za pochopení.

Výbor SBTC CZ,z.s.


26.11. - nabídka krycích psů


14. 11. - nabídka krycích psů


3. 11. - nová klinika pro odběr vzorků k certifikátu DNA - Přerov


29. 10. - nabídka štěňat


17.10. - aktualizace Výcvikové a sportovní akce 2020


13. 10. - nabídka štěňat, zápis ze schůze výboru klubu 8. 10. 2020


6. 10. - Členská schůze se nekoná!

Vážení členové,

kvůli nařízení vlády č. 194/2020 Sb. ze dne 30. září 2020 se členská schůze, řádně svolaná na 18. října 2020, nemůže konat. Vzhledem k počtu členů v klubu musíme předpokládat účast vyšší než 100 osob.

Termín nové schůze Vám včas sdělíme.

Děkujeme za pochopení.

Za výbor klubu SBTC CZ, z.s.

Daniel Žďárský
předseda


6. 10. - výsledky z Budějovic


30. 9. - výsledky z klubovky v Náměšti


29. 9. - nabídka krycích psů


26. 9. - klubovka Náměšť - změna v rozdělení tříd

Dnes obdrželi pořadatelé výstavy (Kynologická jednota Olomouc) zprávu ze Slovinska - pozvaná rozhodčí Cvetka Bogovčič z důvodu nemoci a tíživé situace ohledně covidu nedorazí. Ředitel výstavy ve spolupráci s výborem našeho klubu sestavili urychleně nový náhradní plán rozdělení tříd pro zbývajíci dva rozhodčí. 

Nové rozdělení tříd pro klubovou výstavu SBTC CZ 27. 9. 2020 v Náměšti na Hané, v tomto pořadí:

Robert Kubeš
FENY - třída mladých
PSI - štěňata, dorost, mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů, veteránů, čestná
BOJ, BOB

Tomáš Leinveber
FENY - štěňata, dorost, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů, veteránů, čestná
BOS, BOV

Omlouváme se vystavovatelům za tuto změnu na poslední chvíli a děkujeme za pochopení.

za výbor SBTC CZ, z.s., Daniel Žďárský, předseda


25. 9. - upozornění a pozvánka k účasti na členské schůzi, která se bude konat 18.  října. Program schůze, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4


24. 9. - info od pořadatele výstavy v Náměšti potvrzuje, že výstava se konat bude.

V souvislosti s opatřeními vydanými dne 23. 9. 2020 Ministerstvem zdravotnictví ČR oznamujeme, že se Náměšťská výstava dne 27. 9. 2020 uskuteční. Na akce typu výstav, trhů a veletrhů se vztahuje výjimka a mohou se ve venkovních prostorech konat za účasti 1000 osob ve stejný čas v jednom sektoru. Areál je rozdělen na 2 sektory (zámek a louka).

V celém areálu v průběhu výstavy bude třeba:
- dodržovat základní hygienická pravidla
- používat rozmístěnou či vlastní desinfekci
- dodržovat rozestupy 2 m
- nosit roušku


19. 9. - aktualizace Výcvik - termíny akcí 2020 (report Staffbull speciál - canicross, SBT camp)


15. 9. - Přehled kruhů a tříd na KV Náměšť, 27. 9.výsledky z  Koles


10. 9. - VSTUPNÍ LISTY NA SV KOLESA JSOU OD 3. 9. 2020 KE STAŽENÍ V PROFILU KAŽDÉHO VYSTAVOVATELE, KTERÝ SE PŘES SYSTÉM HLÁSIL.

OSTATNÍ VYSTAVOVATELÉ DOSTALI VSTUPNÍ LISTY E-MAILEM NEBO POŠTOU.

8. 9. - výsledky z  národky v Olomouci


3. 9. - speciálka Kolesa: rozdělení do třídtridy


28. 8. - aktualizace klubových šampionů, junior šampionů a veterán šampionů


26. 8. - nabídka krycích psů


20. 8. - aktualizace Přehledů v chovu SBT


18. 8. - upozorňujeme na konání členské schůze v neděli 18. října 2020 od 13 hodin v konferenčním sále společenského centra Vigvam v Němčicích (PSČ 280 02), 

Předběžný program
1. Zahájení
2. Volba mandátové komise (návrh členů předkládá výbor klubu na místě)
3. Volba volební komise (návrh členů předkládá výbor klubu na místě)
4. Schválení programu
5. Kontrola plnění usnesení z minulé členské schůze
6. Zprávy členů výboru, zpráva předsedy kárné komise
7. Podněty členů
8. Osobní představení kandidátů na funkce do Kontrolní komise
9. Volby
10. Přestávka
11. Výsledky voleb
12. Usnesení

Program schůze bude upřesněn v pozvánce na schůzi, která bude rozesílána 21 dní před konáním schůze (Stanovy klubu SBTC CZ, z.s., čl. VIII, bod 4).

Výbor vyzývá členy, aby
1) navrhovali kandidáty na členství v Kontrolní komisi
2) zasílali podněty k projednání na schůzi.

1) Postup navrhování kandidátů je popsán v Jednacím řádu. Zde po informaci uvádíme vybrané pasáže:
Kandidatura do orgánu klubu SBT musí být podána písemně nejpozději do 21 dnů před konáním volební členské schůze, a to kterýmkoliv členem klubu SBT, který má volební právo (kandidát může samozřejmě navrhnout sám sebe). Kandidatura musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a adresu kandidáta; označení (jednoho) orgánu klubu SBT, do kterého se kandidát nominuje. Kandidát musí zaslat písemně (poštou) svůj souhlas s kandidaturou a s uveřejněním své kandidatury na internetových stránkách klubu SBT; tento souhlas musí obsahovat datum a vlastnoruční podpis kandidáta. Dopis (vhodné zaslat doporučeně) s kandidaturou musí být doručen na poštovní adresu klubu (SBTC CZ, ul. M. Horákové 81, P.O. Box 82, 170 06 Praha 7) nejpozději do čtvrtka 24. září 2020.

2) Podněty k projednání na členské schůzi může člen zaslat buď emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., anebo písemně na poštovní adresu klubu (SBTC CZ, ul. M. Horákové 81, P.O. Box 82, 170 06 Praha 7) nejpozději do čtvrtka 24. září 2020.


 17. 8. - výsledky z  národky v Boleslavi


4. 8. - nabídka krycích psůnabídka štěňat


20.7. - Nový termín na seminář s MVDr. Musilem - bude se konat 15. 11. 2020

Přihlašování prozatím ukončeno, plná kapacita! Děkujeme za přízeň.

seminarzdravi 8


14. 7. - NOVÉ PROSTORY PRO ÚNOROVOU KLUBOVOU VÝSTAVU 2021 NALEZENY!

Jak již mnozí víte, z důvodu rekonstrukce golfového objektu v Poděbradech jsme byli nuceni hledat nové prostory pro zimní klubovou výstavu. Děkujeme všem členům za různé tipy ze všech koutů republiky. V minulých dnech jsme navštívili tři vytipované objekty, kde jsme strávili dohromady několik hodin jejich důkladnou prohlídkou - Kongresové centrum v Poděbradech, Vigvam Resort v Němčicích a Konferenční prostory ve Tvoršovicích u Benešova.

Kongresové centrum v Poděbradech je celkem pěkný a velký prostor. Bohužel jako velký nedostatek se ukázala poměrně velká vzdálenost od parkoviště, drahý pronájem a v konečném důsledku i nemožnost únorového termínu (v objektu jsou v tomto měsíci plesy).

Vigvam Resort v Němčicích je překrásný udržovaný prostor, ale jeho půdní prostory, které by přicházely pro zimní výstavu do úvahy, se ukázaly jako ne zcela ideální (schody, zkosené stropy). Na tomto místě se ale bude konat členská schůze v říjnu 2020 a a určitě je to hezká alternativa pro případné letni klubové aktivity, protože venkovní prostory jsou rozsáhlé, je zde velká kapacita ubytovacích prostor, restaurace, parkoviště, dostupnost atd.

A teď se dostáváme k poslednímu místu, které je vítězem a které má dle nás všechna „P". Po prohlídce všech prostor jsme byli doslova nadšeni. Jedná se o areál v obci Tvoršovice, nedaleko od Benešova. Vzdálenost od Prahy cca 50 km. Sjezd z D1 směr České Budějovice, takže výborná dostupnost od dálnice.

Výstava se bude konat v KONGRESOVÉM SÁLE o rozloze 400 mq, vstup do sálu je možný z obou stran, kde jsou předsálí o rozloze 72 mq i s toaletami. Sál je vybaven klimatizací, zázemím a dobrou akustikou. Bezprostředně před halou je velké parkoviště cca pro 200 aut, které je zdarma. Naproti sálu je velká restaurace, která najednou pojme velké množství strávníků. Možnost venčení je všude okolo po vyjití z areálu (všude jsou zelené travnaté plochy). Golfové hřiště, které z jedné strany navazuje na areál, vhodné k venčení není, ale je protkáno asfaltovými cestičkami, které umožňují procházky.

V areálu je wellnes, SPA, ubytovací kapacita 136 pokojů (v ceně pokoje je vždy volný vstup do wellnes a snídaně). Pro tuto akci bude zvýhodněná cena, kontakty na oprávněnou osobu, která bude zajišťovat ubytování, přineseme později.

Výstava bude opět dvoudenní, tak jak jsme byli zvyklí z Poděbrad. Doufáme, že si ji užijete a že strávíte pěkný víkend v krásném areálu s možností relaxu ve wellnes.

Chystáme pro Vás další překvapení, o kterých budeme informovat později, ale určitě se máte na co těšit😁

Výbor klubu SBTC CZ, z.s.


9. 7. - propozice pro Sportovní den - neděle, 13. září v Kolesech (den po Speciální výstavě)

sbtc annual 2 cmyk       2020 ampiont SBTC CZ v canicrossu


8. 7. - Speciální výstava 12. září - přihláška,propozice. Uzávěrka přihlášek: 24. 8. 2020, při přihlašování prostřednictvím Doggoffice: 28. 8. 2020

For our English speaking exhibitors: entry form, proposition. Deadline: August 24


7. 7. - nabídka krycích psů


3. 7. - Zápis ze schůze výboru 30. června


29. 6. - Výcvik - report a výsledky z akce Treadmill Race, 27. 6. 2020


16. 6. - aktualizovány termíny výstav v ČR


16. 6. - STAFF BULL SPECIÁL bude probíhat na stejném místě, ve stejném termínu, jak jste zvyklí, vše je v přípravách, sledujte web, popřípadě FB: událost. Postupně budou přidávány informace o rozhodčích, propozice ap.


24. 5. - Klubová výstava Náměšť - přihlašování obnoveno! Jsme rádi, že pořadateklé obnovili přihlašování na výstavu; upozorňujeme opětovně, že naše plemeno nebudou posuzovat zahraniční rozhodčí (pozor - pořadatel umístil na svém webu původní propozice, kde je pouze opravené datum, ale jsou tam uvedeny ještě naše tři původní zahraniční rozhodčí). Jména rozhodčích budou v nejbližších dnech upřesněšna.

Uzávěrky přihlášek: 1. termín: 2. srpna 2020, 2. termín: 6. září 2020. Přihláška, propozice

2020 namest plakat


18. 4. - Klubová výstava v Náměšti. Výbor klubu obdržel informaci od pořadatele výstavy (Českomoravská myslivecká jednota z.s., ČMMJ), že výstava se NEBUDE konat v plánovaném termínu 13. června 2020. Pořadatelé (ČMMJ) předběžně uvažují o přesunu termínu na neděli, 27. září.  O termínu budou včas informovat. Upozorňujeme naše členy, že na posunuté výstavě nebudou naše plemeno posuzovat původně ohlášené zahraniční rozhodčí, dámy Sian Hammond, Gillian Carter a Helen Tonkson. Z organizačních a dalších důvodů není možno zajistit zahraniční rozhodčí na posunutý termín. Na posunuté výstavě budou naše plemeno posuzovat rozhodčí z ČR, jejich jména budou včas oznámena po dohodě s pořadatelem výstavy (ČMMJ).

Výbor klubu se bude snažit dohodnout se se všemi třemi dámami, zdali by přijaly pozvání k posuzování na klubovku na červen 2021.


11. 4. - VÝCVIK - aktualizace akcí 2020 s ohledem na vládní nařízení; canicrossový šampionát přesunut na podzim; vložena nová akce Stafíček stafíčkovi nezištně


10. 4. - aktualizace seznamu členů


27. 3.  - Informace z výboru klubu

Ahoj všem,

ve výboru jsme podrobně diskutovali návrhy, aby se lhůta k získání klubového šampiona prodloužila, protože jsou rušeny výstavy, na nichž se získávají body. Ano, dává to smysl, nicméně jsme se domluvili, že s úpravou čl. 3 "Řádu pro udělení titulu Klubový šampion, Klubový junior šampion a Klubový veterán šampion v rámci bodování klubu SBTC CZ, z.s.", kde je nastavena lhůta, ještě počkáme. Nevíme, kolika akcí se rušení bude týkat. Pokud se zruší jedna výstava a druhá přesune na jiný termín, nevidíme smysl. Proto jsme se rozhodli počkat do 1. července 2020 a pak - podle vývoje situace - případně odsouhlasit změnu. Tato změna by se týkala výhradně prodloužení lhůty k získání bodů.

Co se týče změny Podmínek pro zařazení do chovu (uchovnění), říkáme předem, že se měnit nebudou. Výbor zastává stanovisko, že s uchovněním se dá počkat. Podmínky k uchovnění jsou stále pouze o dvou výstavách. Jedná se o posunutí nakrytí třeba o půl roku, to si nemyslíme, že by byl nějaký tragicky dlouhý termín. Rozhodně neplánujeme pořádání nějakých mimořádných svodů a už vůbec nechceme přistoupit na automatickou chovnost, jak také zněl jeden z návrhů, které jsme slyšeli. Myslíme si, že chovnosti jenom prospěje trošičku pauzy -- ostatně všichni mají podmínky stejné! Kdo chce kvalitní štěně z dobrého spojení, rád si počká :-)

Toto stanovislo ostatně vychází i z Výzvy chovatelům, kterou zveřejnila ČMKU:

V současné nelehké době ČMKU apeluje na všechny chovatele, aby pečlivě zvažovali neodkladnost krytí svých fen. Mimořádná opatření vlády zásadně ovlivňují i možnosti prodeje a distribuce štěňat. Současné podmínky mohou být i prodlouženy, dobu možného omezení nelze odhadnout. Prosíme, chovejte s rozumem, plánujte své odchovy v závislosti na předběžném zájmu o ně. Vyvarujete se tím problémů s obtížným umísťováním štěňat ve vhodných podmínkách i problémů s neprodanými štěňaty.

Daniel Žďárský, předseda klubu


 

"PEVNOST UZLU MÁ CENU LIDSKÉHO ŽIVOTA"

Vážení přátelé klubu SBTC CZ,

rád bych navázal na svůj poslední projev, který se týkal výstavy v Poděbradech a přidám to nejdůležitější, co tam možná nezaznělo, ale určitě mělo.

Pojďme se všichni řídit tím, co říkají legendy o znaku našeho plemene stafordšírský bulteriér. Je tam vše, co je v této divné a nelehké době zapotřebí dodržovat - ať už je to pevnost uzlu na roušce, či pevnost držení všech za jeden provaz!

Díky všem za přízeň a už teď se těšíme a věříme, že se již brzo a ve ZDRAVÍ, klidu a pohodě sejdeme při dalších klubových aktivitách. Buď někde při sportování, a nebo zase na výstavním poli, třeba v Náměšti na Hané.


Daniel Žďárský, předseda klubu

znak


22. 3. - nabídka štěňat


9.3. - předseda klubu Daniel Žďárský referuje o setkání chovatelských klubů ČMKU


8.3. - info Canicrossový šampionát SBTC CZ 2020


3. 3. - aktualizace seznamu členů pro rok 2020; nový Klubový šampion sportu SBTC CZ


27. 2. - propozice a přihláška na klubovku do Náměšti

OVP2020 letak


17. 2. - výsledky z klubovky v Poděbradech


14. 2. VÝCVIK - aktualizace tabulek pro pracovních a sportovních soutěže, nový garant pro dogpuller, noví šampioni práce a sportu, vítězové "pohárů" 2019 - GRATULUJEME!


4. 2.  - výsledky z Brna (DUOCACIB)


 26. 1. pozvánka na prestižní výstavu Grand Prix -  teriéři typu bull, Zielona Gora (PL), 17.-18.4. 2020

zielona gora 04 2020


19. 1. -  výsledky z Brna, aktualizace seznamu členů pro rok 2020


6. 1. 2020  Výcvik - AKCE 2020 (v případě, že nenajdete odkaz na akci, kontaktujte garanta sekce), v případě zájmu o pořádání akce podporované klubem, kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 15. 1. 2020. Prosíme členy o zasílání podkladů pro pracovní soutěže, nejzažší termín je 31.1.2020.


2019


22. 12. Výcvik - doplěni chybějící šampioni, report Lacerta Cup v Akce 2019, přidán plán akcí na rok 2020, aktualizace Aktivity a kontakty


15. 12. - TOP Staff 2019, výstavně nejúspěšnější chovatelská stanice 2019


8. 12. - Informace poradkyně chovu:  

Vážení chovatelé a majitelé SBT,
byl zřízen nový email pro korespondenci týkající se genealogie SBT - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tímto bych chtěla požádat členy klubu, aby veškeré žádosti o změny a doplňování informací do této databáze posílali na tento email. Bude tím výrazně urychlena komunikace.
Současně bych chtěla opět vyzvat majitele psů a fen, aby posílali fotky svých zvířat. Informace o uchovněných jedincích tím budou kompletní.
Děkuji, Helena Mudrová, poradkyně chovu


7. 12. -  Klubová výstava SBTC CZ, z.s., se bude konat v Poděbradech ve dnech 15. a 16. února 2020. Posuzovat budou rozhodčí ze země původu plemene (UK), pánové Shaun Stone a Mark Marshall.

PřihláškapropoziceApplication formpropositions

K přihlašování doporučujeme využít Dog Office (výstava pojede na starém Dogoffice 2019).  Uzávěrka přihlášek: 24. 1. 2020, prostřednictvím Doggoffice: 26.1.2020


2. .12. - výsledky z DUO CACIB Praha


4. 11. - zápis z volební členské schůze (27. 10.) a z první schůze nového výboru klubu (1. 11.)


1. 11. - výcvik - report ze šampionátu v canicrossu


22. 10. - nabídka štěňat


19. 10. - nabídka štěňat


14. 10. - výsledky z mezinárodky v Budějicích


9. 10. - ISM 2019, závěrečná zpráva


8. 10. - nabídka štěňatnabídka krycích psů


6. 10. - nabídka štěňat, pozvánka na volební členskou schůzi v neděli 27. října (pozvánka, program a kandidáti do voleb, doplňující info k programu)


30. 9. - ISM 2019


18. 9. - výsledky ze speciálky v Kolesech (14. září)úspěchy členů klubu


17. 9. - aktualizace klubových šampionů, junior šampionů a veterán šampionů


12. 9. - výsledky z národky v Olomouci /7. září)


11.9. - rozdělení kruhů, speciálka, 14. září:

třída od do celkem
psi třída štěňat 1 10 10
psi třída dorostu  11 22 12
psi třída mladých  23 65 43
psi mezitřída  66 85 20
psi třída otevřená  86 127 42
psi třída pracovní  128 133 6
psi třída vítězů 134 146 13
psi třída veteránů  147 150 4
psi třída čestná  151 153 3
feny třída štěňat 154 166 13
feny třída dorostu  167 179 13
feny třída mladých  180 230 51
feny mezitřída  231 272 42
feny třída otevřená  273 315 43
feny třída pracovní  316 319 4
feny třída vítězů  320 325 6
feny třída veteránů  326 334 9
feny třída čestná  335 340 6
       
Celkem 340 přihlášených jedinců.


5. 9. - výsledky z Boleslavi (24. 8.)


26. 8. - nabídka štěňat


17. 8. - nabídka štěňat


6. 8. - nabídka štěňat


3. 8. - nabídka štěňat


23. 7. - nabídka štěňat


22. 7. - výsledky z Boleslavi a z Klatov


11. 7. -  Informace k STAFFBULL SPECIÁL - FACEBOOK


5. 7. - Nabídka účasti na 2. ročník MR teriérů v Obedienci. Letos přijala posuzování francouzská rozhodčí Christelle Nominé a česká Kristýna Barošová. Propozice a přihláška jsou v odkaze ZDE.


27. 6. - Speciální výstava SBTC CZ se koná 14. září 2019 v Kolesech. Výstavu posoudí tři sudí ze země původu plemene, pánové Tony Brindley, Laurie Ford a Robert Jenkins. Přihláškapropozice. Přihlašování končí 21. srpna (poštou), on-line přes www.dogoffice.cz je uzávěrka 26. srpna. 2019.


26. 6. - výsledky z Brna


19. 6. - nabídka krycích psů


17. 6. - od pořadatelů přišla pozvánka na výstavu 10. Pfalz-Cup, 21. července 2019 v Německu, město Landstuhl


5. 6. - výsledky z klubovky v Náměšti


28. 5. - využití krycích psů v roce 2018seznam členů


26. 5. - nabídka krycích psů


21. 5. - výsledky z mezinárodky v Litoměřicích


18. 5. - vrhy v chovatelských stanicích v roce 2018, připomínáme hlasování o výběrové komisi pro ISM 2019 - podrobnosti v zápisu ze schůze výboru 16. dubna Hlasujte pro své kandidáty!


11. 5. - Sdělení poradkyně chovu:

Dobrý den všem chovatelům a majitelům chovných jedinců. Máme zde docela výraznou změnu týkající se propisování L2HGA a HC do rodokmenů štěňat. Bude to znamenat testování chovných zvířat. Stále bude samozřejmě platit pravidlo pro vystavení krycího listu, že alespoň jeden z páru musí být čistý na L2HGA a HC. Iformace o tom, zda je pes nebo fena CBP (Clear by parentage / čistý po rodičích), nebude uváděna do PP potomkům, takže nebude možné z PP tuto informaci za pár let vůbec získat. Proto doporučujeme, aby chovatelé a majitelé krycích psů již dnes nechali svá zvířata testovat. Testy si můžete nechat udělat ze vzorku DNA, který je již v Genomii uložen, když byl dělán DNA profil. Stačí do poznámky k objednávce uvést číslo vzorku. Testy jsou hotové během pár dnů.
Dotazy směřujte na e-mail nebo telefon poradkyně chovu.
Podrobněji viz Zápis ze zasedání Rady plemenných knih, týkající se propisování „čistý po předcích" u DNA testů (bod 2 Zápisu).


10. 5. - Rozpis tříd na klubovku v Náměšti: celkem přihlášeno 246 jedinců, z toho 108 psů a 138 fen

Třída mladých psi a feny, BOJ: Paul Martin /IRL/, 73 jedinců
Psi – 28
feny – 45

Psi, BOB, BOV: Katrina Marsh /AUS/, 80 jedinců
Třída štěňat – 4
Třída dorost – 6
Třída mezitřída – 26
Třída otevřená – 27
Třída pracovní – 5
Třída čestná – 3
Třída veteránů – 2
Třída vítězů – 7

Feny, BOS, Tony Gareffa /UK/, 93 jedinců
Třída štěňat – 11
Třída dorost – 9
Třída mezitřída – 28
Třída otevřená – 25
Třída pracovní – 9
Třída čestná – 4
Třída veteránů – 1
Třída vítězů – 6


8. 5. - OBE triky pro stafíky - report


7. 5. - nabídka štěňat


6. 5. - aktualizace klubových šampionů, junior šampionů a veterán šampionů


24. 4. - aktualizace výcviku - sekce lovecký pohár, klubový lovecký šampion SBTC CZ, tabulka pracovního poháru + tabulka loveckého poháru


24. 4. - zápis ze schůze výboru 16. dubna. Upozornění na konání volební  členské schůze: bude se konat dne 27. října 2019. Upozornění na hlasování o výběrové komisi pro ISM 2019 - podrobnosti v zápisu ze schůze. Hlasujte pro své kandidáty!


23. 4. - výsledky z mezinárodky v Praze


15. 4. - výsledky z mezinárodky v Budějicích


12. 4. -  výsledky z národky v Ostravěseznam členů


2. 4. - úspěchy členů klubu


27. 3. - Klubovka v Náměšti - rozdělení do kruhů

Psi a feny - třída mladých, BOJ - Paul Martin /IRL/

Feny - třída štěňat, dorost, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů, veteránů, čestná, BOS - Tony Gareffa /UK/

Psi - třída štěňat, dorost, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů, veteránů, čestná, BOB, BOV - Katrina Marsh /AUS/


13. 3. - úspěchy členů klubu


4. 3. - nabídka krycích psů


1. 3. - seznam členů


1. 3. - Klubová výstava v Náměšti, 1. června 2019, rozhodčí: Paul Martin (IRL), Katrina Marsh (AUS) a Brian Aubrey (UK), uzávěrky přihlášek: první 5. dubna, druhá 19. dubna, třetí 3. května 2019. Přihláškapropozice.


24. 2. - nabídka štěňat


20. 2. - výsledky z klubovky v Poděbradech


11. 2. - aktualizace sekce výcviku - Vyhlášení PRACOVNÍ a SPORTOVNÍ soutěže za rok 2018.


10. 2. - výsledky z DUOCACIB v Brně


7. 2. - aktualizace sekce výcviku - Klubové akce na rok 2019.


3. 2. - seznam členů


30. 1. - nabídka krycích psů, aktualizace klubových šampionů, junioršampionů a veteránšampionů


20. 1. - seznam členů


14. 1. - seznam členů


7.1. - seznam členů


1. 1. 2019 - seznam členů, veteriny - seznam posuzovatelů pohybového aparátu


2018


28. 12. - klubová výstava, 16. - 17. února 2019, Golf klub Poděbrady. Výstavu budou posuzovat dva rozhodčí, Američanka Dayna Lemke (DayDream Staffords) a Polák Łukasz Koźlarek (Berserker Staffords). PropozicePřihlašování ukončeno.


22. .12. - seznam členů, TOP Staff 2018, Výstavně nejúspěšnější chovatelská stanice 2018


18. 12. - seznam členů


11. 12. - nabídka štěňat, zápis ze schůze výboru, tabulka výstav pro výstavní sezonu 2019


23. 11. - nabídka štěňat


14. 11. - aktualizace sekce výcviku - report ze sportovní akce STAF BULL SHOW II. ZDE.


12. 11. -  aktualizace sekce výcviku - report ze závodu Lacerta CUP ZDE.


10. 11. - aktualizace sekce výcviku - report z  běžecké akce Hon na Václava ZDE a zároveň přihlašování na akci Hon na Mikuláše ZDE.


1. 11. - aktualizace sekce výcviku - report ze zkoušek ZOP, ZPU1 najdete ZDE.


29. 10. - aktualizace sekce výcviku ! Nezapomeňte se podívat na nové reporty z akcí! Naposledy akce obedience ZDE 


16. 10. - nabídka štěňatvýsledky z mezinárodky v  Budějicích


13. 10. - informace o úspěchu na výstavě ISM 2018


7. 10. - seznam členů


1. 10. - informace o výstavě ISM 2018, Holandsko


29. 9. - nabídka štěňat


27. 9. - nabídka štěňat


18. 9. - výsledky ze speciálky v Kolesech


13. 9. - nabídka štěňat


8. 9. - obsazení kruhů, speciálka Kolesa, výsledky z národky v Olomouci


6. 9. - aktualizace sekce výcviku - přihlášení a propozice na Hon na Václava - 2. díl/3 canicross seriálu - najdete v klubových akcích 2018


4. 9. - nabídka štěňatnabídka krycích psů


2. 9. - seznam členůnabídka štěňatvýsledky z mezinárodky v Boleslavi


31. 8. - nabídka krycích psů, aktualizace klubových šampionů a junioršampionů


15. 8. - nabídka krycích psů


1. 8. - Prodloužená uzávěrka na FLORACANIS. Jsou zde zahraniční rozhodčí, tak se hlašte :)  Facebook zde a WEB zde


29. 7. - aktualizace sekce výcviku - Coursing závod SBTC CZ - Přihlašování ZDE a Informace ZDE


17. 7. - aktualizace sekce výcviku - aktuálně nový report ze STAF BULL SHOW I. 2018 ZDE


27. 6. - výsledky z Brna, chovatelské statistiky za rok 2017


26. 6.  - výsledky z Litoměřicnabídka štěňat


24. 6. - seznam členů


21. 6. - výsledky z klubovky v Náměšti


15. 6. - aktualizace sekce výcviku - report z akce Romana Ponížila "Strongbull Speedmaster I." naleznete ZDE


5. 6. - rozdělení do kruhů pro klubovku v Náměšti


2. 6. - ISM: komise pro výběr psů ustavena.


31. 5. - Volba členů komise pro výstavu ISM: V tuto chvíli (31. 5. 20:00) hlasovalo 53 členů klubu, kteří přidělili celkem 146 hlasů (ne každý jmenoval tři osoby), přičemž ve hře je 18 kandidátů na "komisaře", kteří zatím obdrželi od jednoho do třicítky hlasů. Hlasování končí dnes, pokud jste ještě nehlasovali, pošlete svůj hlas! Právě ten může rozhodnout!


29. 5. - nabídka štěňat


24. 5. - aktualizace klubových šampionů a junioršampionů


20. 5. - nabídka štěňatnabídka krycích psů


14. 5. - nabídka štěňat


13.5. - aktualizace sekce výcviku - spuštěno přihlašování na STRONGBULL SPEEDMASTER 1. Přihlašování je možné ZDE a info stránka na FACEBOOK je ZDE.


13. 5. - seznam členů


10. 5. - výsledky z mezinárodky v Praze (5.  května), nabídka štěňat


2.5. - aktualizace sekce výcviku - Blíží se uzávěrka LOVECKÉHO TÁBORA. Zde je odkaz na propozice na fb stránce. Můžete se také informovat i na tel.čísle 608 810 038 - Klára Bubeníková. Ráda Vám vše vysvětlím.


25.4. - nabídka krycích psů


24. 4. - výsledky z mezinárodky v Budějicích (21. dubna)


22. 4. - přidán zápis z členské schůze 8. dubna


16. 4. - výstava zástupců evropských SBT klubů ISM 2018 - přihlašujte své psy a navrhujte členy výběrové komise! Podrobnosti zde.


16. 4. - aktualizace sekce výcviku - přidán report a fotky z coursingové akce klubu SBTC CZ - více ZDE


13. 4. - výsledky z Ostravy (7. dubna)


9. 4. - nová smluvní klinika v Praze 7


3. 4. - aktualizace sekce výcviku - Zkoušky podle KJ ČR (ZOP, ZPU1, ZPU2) se budou konat u Kolína (Borky) 13. května - bližší info a přihlašování zde


2. 4. - úspěchy členů klubunabídka štěňat


24.3. - nabídka štěňat


22. 3. - seznam členů, úspěchy členů klubu


20. 3. - aktualizace sekce výcviku -  Hlaste se na klubovou akci v coursingu!  Uzávěrka přihlášek je 5. dubna.

chlumec 04 2018 coursing


18. 3. - program členské schůze, která se bude konat 8. dubna 2018 od 14 hodin, pozvánka se seminář o genetice SBT, který se bude konat 8. dubna od  9 hod.


5. 3. - nabídka štěňat


1. 3. - nabídka krycích psů


21. 2. - aktualizace sekce výcviku - Vyhlášení Pracovní a Sportovní soutěže roku 2017. Více info v sekci Výcviku, konkrétně  Pracovní pohár a Sportovní pohár .


21. 2. - výsledky z klubovky v Poděbradech, nabídka krycích psů

Dne 18. 2. na klubové výstavě v Poděbradech někdo odcizil, popřípadě manžel "ztratil" peněženku, kdo by měl k  této nepříjemné záležitosti nějaké informace, popřípadě peněženku našel, ať zavolá prosím na číslo 724 522 983. Peněženka byla pánská hnědá, bylo v ní cca 350 euro, občanský průkaz, řidičský průkaz a dvě platební karty. Vše bylo na: Ing. Jiří Chalupník. Děkuji, L. Chalupníková.


12. 2. - seznam členů


11. 2. - nabídka štěňat


7. 2. - info o výstavách v zahraničívýsledky z DUO CACIB v Brně


4. 2. - zveme členy i nečleny na neděli 8. dubna 2018 na specializovaný seminář o našem plemeni na téma Základy genetiky v praktickém chovu. Členskou základnu upozorňujeme, že po semináři, tj. 8. 4. 2018 od 14 hodin, proběhne členská schůze. Program schůze bude upřesněn. Očekáváme od členů podněty k zařazení do programu a k projednání na schůzi. Návrhy bodů k zařazení do programu zasedání členské schůze, o kterých má členská schůze hlasovat, zasílejte poštou na poštovní adresu klubu (SBTC CZ, M. Horákové 81, P.O. Box 82, 170 06 Praha 7) anebo e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tak, aby byly doručeny nejpozději do pátku 16. března,

seminar 8.4.2018


3. 2. -  Vážení členové, budeme rádi, pokud budete zasílat fotky uchovněných psů do elektronické genealogie na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Prosím, dbejte následujících pokynů. Jednu fotku hlavní (zobrazí se nahoře karty) a max. další čtyři fota. Měly by být ostré, kvalitní, ve formátu JPG, max. výška 400px s pojmenováním psa. Hlavní fotku označte např. adda_z_kovarny_hlavni.jpg. Pokud zašlete fotek více, prosíme, aby byl na jedné pes vyobrazen v postoji, na druhé studie hlavy a další tři dle vašeho výběru. Děkujeme! 


 Věnujte pozornost informaci poradkyně chovu pí Heleny Mudrové:

Od 1.1.2018 budou krycí listy chovatelům zasílány na emailovou adresu. Pokud bude někdo výslovně chtít poslat krycí list poštou, prosím, aby to bylo uvedeno na žádosti o krycí list. Tím se komunikace a oběh dokumentů velmi zrychlí, obzvláště v případech expresních krycích listů.

Dále žádám, aby si všichni řádně přečetli instrukce týkající se uchovnění zvířat. Stále mi chodí nekompletní zásilky. Jedná se hlavně o to, že majitelé neposílají kopie PP, DNA profilu a zdravotních testů. Uchovňovaných psů a fen velmi přibývá a neustálým kopírováním průkazů původu a dalších dokumentů se vyřizování velmi zdržuje. Je mi to velmi líto, ale pokud bude chybět větší počet kopií, obzvláště v případě, že  někdo pošle dokumenty ke dvěma a více zvířatům na uchovnění, pošlu tuto nekompletní zásilku chovateli zpět na doplnění.

Děkuji za pochopení, Helena Mudrová, poradkyně chovu


 

Sponzoři 

 

  

28000846 10213969839074481 1238992877 n

 

 

canisbullreklama

zooveta sponzor

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440