This website works best with JavaScript enabled
All for Joomla All for Webmasters

logo2

11. listopadu 2016 bylo zahájeno kárné řízení s paní/panem V. C. za možné porušení stanov SBTC, z.s., čl. VI - Práva a povinnosti člena klubu, bod. 3b) a 3c) a dále vyhlášky č. 21/2013 Vyhláška o stanovaní podmínek při chovu psů a koček, § 1 Podmínky chovu psů.

8. 9. 2016. Kárná komise podle čl. IV. odst. 6. Kárného řádu informuje o zahájení následujících kárných řízení: Dne 29. 6. 2016 bylo zahájené kárné řízení s paní/panem V. C. za možné porušení Chovatelského řádu SBTC CZ, z.s., čl. II. – Podmínky zařazení do chovu, čl. IV. – Zařazení do chovu, čl. VI. – Vystavení krycího listu a čl. VII. – Přihláška k zápisu vrhu štěňat. Dne 19. 7. 2016 bylo zahájeno kárné řízení s paní/panem M. Ř. za možné porušení Etického kodexu SBTC CZ, z.s, čl. III – Interní vztahy a čl. V. - Výstavy. Dne 19.7.2016 bylo zahájeno kárné řízení s paní/panem T. K. za možné porušení Chovatelského řádu SBTC CZ, z.s, čl. VI – Vystavení krycího listu.

Kárná komise obdržela dne 15.9. 2014 podnět k zahájení kárného řízení s panem P. Š., členem klubu, za porušení Stanov klubu SBTC CZ, Organizačního řádu SBTC CZ a Kodexu chování členů SBTC CZ. Jednalo se o podvrh štěňat neuchovněné fenky v jeho vlastnictví do řádně nahlášeného vrhu „A“ CHS Best Blue Bulls Bohemia. Tímto se dopustil nejen hrubého porušení normativ klubu, ale i řádů a předpisů ČMKU. Proto byly podány podklady i této nadřízené organizaci.

Kárná komise obdržela dne 4. 11. 2014 podnět k zahájení kárného řízení s panem ing. M. F. (klubové členské číslo: 789) za porušení Organizačního řádu SBTC CZ, Článek 4 – Administrativní postup, bod 2. Vystavení Krycího listu (KL). Jednalo se o nechtěné nakrytí feny Quatma Fransimo Bohemia psem Gold Prince Fransimo Bohemia ( vrh E, narození štěňat dne 19.10.2014), kdy na dané spojení jedinců nebyl řádně vystaven Krycí list. Podle zjištěných okolností se jednalo o první (jak u feny tak u psa) a neúmyslný přestupek.

Kárná komise obdržela dne 17. 9. 2014 podnět k zahájení kárného řízení s paní A. N. za porušení Organizačního řádu SBTC CZ, Článek 4 – Administrativní postup, bod 2. Vystavení Krycího listu (KL). Jednalo se o nechtěné nakrytí feny Adele Enrichetta Erya Haryon psem Pepper Snug ( vrh C, narození štěňat dne 26. 7. 2014), kdy na dané spojení jedinců nebyl řádně vystaven Krycí list. Podle zjištěných okolností se jednalo o první (jak u feny tak u psa) a neúmyslný přestupek. Kárná komise se rozhodla udělit pouze peněžitou pokutu za každého jedince.

Kárná komise obdržela dne 28. 7. 2013 podnět k zahájení kárného řízení s panem J. T. za porušení Kodexu chování členů SBTC CZ, Bod 8 - na výstavách dodržuje všechny příslušné normy ČMKU a je si vědom, že svým vystupováním reprezentuje nejen sebe a své psy, ale zároveň celý SBTC CZ. Pan J. T. porušil kodex tím, že na Špeciální výstavu teriérov Košice 2013 nahlásil fenku Andorra La Vella Rascal Bull a psa Avallon Rascal Bull do jiné výstavní třidy, než odpovídal jejich věk. Za to byli později Andorra La Vella Rascal Bull a Avallon Rascal Bull z výstavy diskvalifikováni.

Kárná komise obdržela dne 9. 7. 2013 podnět k zahájení kárného řízení s panem P. K. za porušení Organizačního řádu SBTC, Článek 3 – Podmínky pro zařazení do chovu, bod 2. Jednalo se o nakrytí feny Anny Of The Silent House tak, že v témže roce (2013) měla dva vrhy (11. 1. 2013 a 20. 8. 2013). Při podání podnětu nebylo ještě naplněno toto porušení Organizačního řádu SBTC (fena byla nakrytá, ale datum vrhu připadalo na konec srpna 2013), kárná komise musela případ odložit a zahájit kárné řízení až po naplnění skutku přestupku.

Zároveň bylo zahájeno i kárné řízení s paní H. V.  – porušení Práva a povinnosti poradce chovu, bod 2.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440