This website works best with JavaScript enabled
All for Joomla All for Webmasters

logo2

VÝSTAVY

Pro uchovnění psa / feny je třeba absolvovat minimálně dvě výstavy vyššího typu (= výstavy, kde se zadávají tituly CAC), z toho alespoň jedna musí být KLUBOVÁ nebo SPECIÁLNÍ pořádaná klubem SBTC CZ. Druhá výstava může být NÁRODNÍ nebo MEZINÁRODNÍ uskutečněná v ČR. Jedinec musí obdržet známku VÝBORNÁ nebo VELMI DOBRÁ a musí tyto výstavy absolvovat po dovršení 12 měsíců.
VÝSLEDNÉ ZNÁMKY JE NUTNÉ NECHAT ZAPSAT DO PRŮKAZU PŮVODU NEBO DO VÝSTAVNÍ PŘÍLOHY.

O pořádání klubových a speciálních výstav se dozvíte na tomto webu klubu SBTC CZ.
Seznam mezinárodních a národních výstav najdete na www.cmku.cz 

GENETICKÝ PROFIL DNA

Genetický profil DNA zvířete se přikládá k žádosti o uchovnění. Tyto testy provádí laboratoř GENOMIA v Plzni, kde jsou též vzorky DNA uchovávány. Odběry vzorků pro vypracování DNA profilu může odebrat pouze veterinární lékař, který je smluvním partnerem našeho klubu a garantuje pravost odebraného vzorku. Tato pracoviště najdete na seznamu smluvních klinik. Vzorky se také odebírají při klubových nebo speciálních výstavách pořádaných našim klubem. O přítomnosti zaměstnanců Genomie na těchto akcích klub předem informuje v propozicích konkrétních výstav.
Profil DNA posílá Genomia emailem na adresu majitele psa či feny.

V Chovatelském řádu, čl. II Podmínky pro zařazení do chovu, je mj. stanoven požadavek doložení profilu DNA. Testy DNA jsou nutné i k vyšetření na výskyt dědičných nemocí L-2 HGA a HC. Uvádíme zde stručné pokyny, jak byste měli postupovat, pokud se rozhodnete pro odběr vzorků k analýze DNA.

 1. Nejprve si na stránkách Genomia.cz objednáte dané vyšetření (třeba zde je odkaz na DNA profil http://www.genomia.cz/cz/test/dog-dna-profile/)
  Vyberete, zda chcete odběr z krve nebo stěrem (ne u všech vyšetření je tato možnost, některá vyšetření jsou možná pouze z krve). Krev je vždy jistější - myšleno v tom, že bude možné provést dané vyšetření. Pokud si však Váš pes krev odebrat nenechá, tak sáhněte klidně po stěru.
  Dle instrukcí pošlete platbu Genomii.
 2. Asi do týdne vám domů přijdou odběrné sady (odběrky) + v mailu obdržíte jména psů s přidělenými čísly vzorků - ty jsou důležité, budou se jimi identifikovat odběrky a průvodky, pozor - není to číslo objednávky.
 3. Jakmile vám přijdou odběrky (taky si je objednávat nemusíte, ale je to pohodlnější), můžete si vytisknout na https://www.genomia.cz/podklady/forms/cz/CZ_Genomia_pes_zadanka_c.pdf potvrzení o odběru vzorku a předvyplnit si údaje o psovi (horní část) - ušetříte si tím čas strávený v ordinaci.
 4. Objednáte se k veterináři schválenému klubem (zde je seznam smluvních klinik), sebou vezmete odběrky + obálku, předvyplněné potvrzení, psa a jeho průkaz původu (pro ověření identity jedince).
 5. Veterinář zkontroluje čip v PP, psovi a na průvodce, odebere vzorek, potvrdí průvodku, dá do obálky (tu jste už obdrželi spolu s odběrkami) a odešle do Genomie. Vzorek vám přímo do ruky nepřijde (pokud tedy chcete oficiální výsledky, které vám uzná klub). Veterináři zaplatíte odběr a odeslání vzorku.
 6. Výsledky obdržíte (poštou nebo mailem - podle toho, co jste si zvolili) za cca 2-3 týdny.
 7. Drobné doporučení na závěr - když posíláte více vzorků, doporučuji polepkou označit i samotné odběrky, protože máte přiložený jenom sáček, na který máte napsat, co je v něm za vzorek. Je to pouze pro jistotu, že nedojde v laboratoři k záměně vzorků - i když toto by se stát nemělo, je to skutečně jen pro vlastní lepší pocit. 

Pro členy klubu je vyšetření v Genomii se slevou (týká se on-line žádanky). Žádejte proto při jednání s Genomií slevu a uvádějte svůj variabilní symbol - klubové členské číslo!

DOKUMENTY K UCHOVNĚNÍ

Všechny doklady je třeba zaslat DOPORUČENĚ na adresu poradkyně chovu:

Helena Mudrová
P.O.BOX 22
267 07 pošta Chyňava

1. ORIGINÁL PRŮKAZU PŮVODU – PP musí být podepsán chovatelem na přední straně PP a majitelem na druhé straně včetně adresy a data. Bez těchto podpisů je PP neplatný a je zaslán zpět k doplnění majiteli. Prosím o kontrolu adresy majitele, zda je stále aktuální!

Pokud jsou výstavy potřebné k uchovnění zapsány do výstavní přílohy, posílá se i výstavní příloha. Pokud je výstavní příloha prázdná, není třeba ji posílat.
2. KOPIE PRŮKAZU PŮVODU (VÝSTAVNÍ PŘÍLOHY), pokud je přiložená
3. 2x PROFIL DNA – stačí česká verze 
4. DOKLAD O ZAPLACENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU NA DANÝ ROK (doklad o provedení platby z banky). Nečlen posílá potvrzení o úhradě poplatku za uchovnění 1700,- Kč, dle Platebního řádu SBTC CZ (číslo účtu klubu 175 008 215 / 0300)

Pokud přikládáte zdravotní testy a vyšetření (L2HGA, HC, DKK, DLK, pately, Dopler, vyšetření očí….atd), prosím o 2 kopie od každého. Jedna kopie zůstává v klubové složce a druhá se posílá s PP na ČMKU.

Pro lepší a rychlejší komunikaci uvádějte kontakt, pokud by dokumenty nebyly kompletní.

Přeregistrovaný PP zasílá Českomoravská kynologická unie na adresu majitele na dobírku. Na vyřízení má ČMKU 30 dní. Poradkyně chovu má na vyřízení uchovnění cca 2 týdny. Pokud majitel neobdrží rodokmen zpět do 2 měsíců, kontaktujte prosím paní Kracíkovou z ČMKU, zda se rodokmen nevrátil zpět.

POSUZOVATELÉ DKK a DLK

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440