This website works best with JavaScript enabled
All for Joomla All for Webmasters

logo2

DOKUMENTY

ŽÁDOST O VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU - dokument volně ke stažení

SMLOUVA O PRONÁJMU FENY - dokument volně ke stažení

 

ŽÁDOST O VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU

Krycí list (KL) vystavuje poradce chovu na základě žádosti na předepsaném formuláři.Žádost je třeba podat včas se všemi potřebnými dokumenty. Tuto žádost posílejte nejlépe EMAILEM: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (dokument si stáhněte, vyplňte a odešlete, není třeba skenovat kvůli podpisu), nebo ho můžete poslat poštou na adresu poradkyně chovu. KL se vystavuje a odesílá emailem nebo na žádost chovatele na pošotovní adresu v normální lhůtě 30 dní, nebo v expresní lhůtě 14 dní od doručení všech potřebných dokumentů.

Krycí list má platnost 1 rok tudíž je možné si o něj požádat dostatečně dopředu. Změna krycích psů je možné, jen je třeba o tuto změnu včas zažádat zasláním emailu poradkyni chovu. Také lze prodloužit platnost KL, pokud chovatel z jakéhokoliv důvodu KL během jeho platnosti nevyužije. O toto prodloužení se také žádá zasláním emailu poradkyni chovu.

DOKUMENTY K ŽÁDOSTI O KL

1. ŽÁDOST na předepsaném formuláři

2. POTVRZENÍ O ÚHRADĚ POPLATKU ZA KL

člen klubu: normální lhůta 160,- , expresní lhůta 500,-
nečlen: normální lhůta 1500,-, expresní lhůta 1700,-

3. POTVRZENÍ O PLATNÉM ČLENSTVÍ – pouze pro členy SBTC CZ, z.s. (dokladem je kopie bankovního převodu o platbě čl. poplatku na účet klubu)

4. Kopie PP krycího psa, pokud jde o zahraniční krytí a pes ještě nebyl použit ke krytí české feny.

Prosím, aby kopie byly v dobré kvalitě a čitelné!

 

ČÍSLO ÚČTU KLUBU, KAM SE POSÍLAJÍ POPLATKY ZA VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU:

175 008 215 / 0300

Při všech platbách na účet klubu zásadně uvádějte svůj variabilní symbol (=vaše členské číslo). Nečleni uvádějí do poznámky – Krycí list + jméno feny

V případě, že o KL žádá nečlen klubu, je s ním uzavřena Smlouva o chovatelském servisu, kterou zasílá poradkyně chovateli k podpisu ve dvou kopiích. Podepsanou smlouvu pošle chovatel – nečlen zpět poradkyni společně s první částí KL po uskutečnění krytí.

Pokud nemá majitel chovné feny vlastní chovatelskou stanici a plánuje odchovat štěňata na v chov.stanici jiného chovatele, je nutné doložit podepsanou smlouvu o zapůjčení feny. Viz formulář výše. 

 

POSTUP PŘI ZASÍLÁNÍ DOKUMENTŮ

1.  Jakmile se chovatel rozhodne, že chce krýt svou fenu, v první řadě požádá o vystavení krycího listu (ŽÁDOST O VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU). Vyplněnou žádost zašle Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou  na adresu poradkyně chovu.

2. Když proběhne úspěšné krytí, pošle majitel horní část KOPIE KL poradkyni chovu do 7 dnů po krytí – oskenovanou emailem, nebo poštou (bez HLÁŠENÍ VRHU)

Na KL je nutné vyplnit :
- Datum krytí
- Označit psa, který byl použit pro krytí feny
- Vyplnit nacionále majitele psa a majitele feny + jejich podpisy

- V případě, že majitel feny nevlastní chovatelskou stanici a fena bude pro vrh zapůjčena jinému chovateli do jeho chovatelské stanice, je nutné přiložit smlouvu o zapůjčení feny jinému chovateli. Originál této smlouvy musí být podepsán majitelem feny i chovatelem.

3. HLÁŠENÍ VRHU – spodní část, která zbyla z kopie KL. Vyplnit podle uvedených informací a odeslat poradci do jednoho týdne po porodu – NEJLÉPE EMAILEM
Pokud fena nezabřezla, zaslat HLÁŠENÍ VRHU s komentářem „NEZABŘEZLA“ spolu se originál KL do 72 dní od data krytí.

4.Na základě odeslání Hlášení vrhu posílá poradce chovateli emailem ŽÁDANKU O ZÁPISOVÁ ČÍSLA. Tuto elektronickou žádanku si chovatel stáhne, vyplní v počítači a přeposílá na ČMKU paní Kracíkové na uvedený na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Na základě této žádanky obdrží chovatel z ČMKU email – Potvrzení ČMKU o vydaných zápisových číslech. Tento dokument si vytiskne a při čipování vrhu ho nechá potvrdit veterinárním lékařem, že bylo provedeno čipování. Na určená místa na dokumentu se vylepí kódy od čipů a chovatel se podepíše. Není třeba již přikládat další kódy od čipů. Tento dokument společně s originálem krycího listu zašle chovatel POŠTOU na adresu poradkyně chovu. Pokud má k dispozici nějaká nová zdravotní vyšetření nebo diplomy od otce nebo matky štěňat, je možné je také přiložit. Prosím o dodržování uvedených termínů, které jsou na žádance uvedeny.

Elektronické žádanky jsou číslovány a seznamy jsou pravidelně odesílány pro kontrolu na ČMKU, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Pokud chovatel chce vyřizovat agendu poštou, bude mu na základě hlášení vrhu poradkyní zaslána původní papírová žádanka. Tuto žádanku chovatel vyplní –  a odešle na adresu ČMKU, která je na žádance uvedená. To vše mezi 3-4 týdne věku štěňat! Prosím o dodržování tohoto termínu vůči ČMKU.

Pokud chovatel nemá možnost vytisknout si dokument, který ČMKU zasílá – Potvrzení ČMKU o vydaných zápisových číslech, uvede výrazně tuto skutečnost na žádanku, kterou na ČMKU odesílá. Paní Kracíková z ČMKU pošle chovateli tyto dokumenty poštou.

5. Odeslání kompletních dokumentů poradci chovu k přihlášení štěňat a vystavení PP.
- POTVRZENÍ ČMKU O VYDANÝCH ZÁPISOVÝCH ČÍSLECH S RAZÍTKEM VETERINÁŘE  A VYLEPENÝMI KÓDY OD ČIPŮ + PODPIS CHOVATELE
- ORIGINÁL KL
- Kopie chovatelské stanice pokud se jedná o první vrh SBT pod touto stanicí
- Kopie titulů, zdravotní testy, zkoušky atd., které chce chovatel uvádět u rodičů štěňat a které ještě nejsou připsány v plemenné knize.

6. Pokud je některé ze štěňat prodáváno do zahraničí, žádá chovatel o vystavení EXPORT PEDIGREE. Stačí napsat na arch papíru – ŽÁDOST O EXPORT PEDIGREE a uvést celé jméno a adresu zahraničního majitele.

7. Plemenná kniha ČMKU má na vystavení PP 30 dní.

PP se zasílají na adresu CHOVATELE na dobírku.

Žádám, aby chovatelé pečlivě kontrolovali, zda jsou údaje na rodokmenech správné (jména štěňat, rodičů, datum narození, barvy). Pokud je vše v pořádku, chovatel podepíše přední stranu PP a předá majiteli štěněte. Pokud chovatel zjistí jakékoli nesrovnalosti na rodokmenu, zašle rodokmen nebo rodokmeny zpět na ČMKU s popisem chyb. Chovatel by měl majitele upozornit, aby PP ihned podepsali a vyplnili adresu majitele. Bez podpisu chovatele a majitele a bez adresy majitele není PP platný. 

 

 UKÁZKY DOKUMENTŮ - NESTAHOVAT, JSOU TO POUZE VZORY 

 

KRYCÍ LIST  ŽÁDANKA
KL kopie hlaseni vrhu 001  ZADANKA 1 STRANA   
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440