This website works best with JavaScript enabled
All for Joomla All for Webmasters

logo2

DOKUMENTY

ŽÁDOST O VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU - dokument volně ke stažení

SMLOUVA O PRONÁJMU FENY - dokument volně ke stažení

 

ŽÁDOST O VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU

Krycí list (KL) vystavuje poradce chovu na základě žádosti na předepsaném formuláři. Žádost je třeba podat včas se všemi potřebnými dokumenty. Tuto žádost posílejte nejlépe EMAILEM na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (dokument si stáhněte, vyplňte a odešlete, není třeba skenovat kvůli podpisu), nebo ho můžete poslat poštou na adresu poradkyně chovu. KL se vystavuje a odesílá na adresu žadatele v normální lhůtě 30 dní, nebo v expresní lhůtě 4 dní od doručení všech potřebných dokumentů.

DOKUMENTY K ŽÁDOSTI O KL

1. ŽÁDOST na předepsaném formuláři
2. POTVRZENÍ O ÚHRADĚ POPLATKU ZA KL
člen klubu: normální lhůta 160,- , expresní lhůta 500,-
nečlen: normální lhůta 1500,-, expresní lhůta 1700,-
3. POTVRZENÍ O PLATNÉM ČLENSTVÍ – pouze pro členy SBTC CZ
4. Kopie PP krycího psa, pokud jde o zahraniční krytí a pes ještě nebyl použit ke krytí české feny.

ČÍSLO ÚČTU KLUBU, KAM SE POSÍLAJÍ POPLATKY ZA VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU:

175 008 215 / 0300

Při všech platbách na účet klubu zásadně uvádějte svůj variabilní symbol (=vaše členské číslo). Nečleni uvádějí do poznámky – Krycí list + jméno

V případě, že o KL žádá nečlen klubu, je s ním uzavřena Smlouva o chovatelském servisu, kterou zasílá poradkyně chovateli k podpisu ve dvou kopiích. Podepsanou smlouvu pošle chovatel – nečlen zpět poradkyni společně s první částí KL po uskutečnění krytí.

POSTUP PŘI ZASÍLÁNÍ DOKUMENTŮ

1.  Jakmile se chovatel rozhodne, že chce krýt svou fenu, v první řadě požádá o vystavení krycího listu (ŽÁDOST O VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU). Vyplněnou ádost zašle  emailem nebo poštou.

2. Když proběhne úspěšné krytí, pošle majitel horní část KOPIE KL poradkyni chovu do 7 dnů po krytí – oskenovanou emailem nebo poštou (bez HLÁŠENÍ VRHU)

Na KL je nutné vyplnit :
- Datum krytí
- Označit psa, který byl použit pro krytí feny
- Vyplnit nacionále majitele psa a feny + jejich podpisy

- V případě, že majitel feny nevlastní chovatelskou stanici a fena bude pro vrh zapůjčena jinému chovateli do jeho chovatelské stanice, je nutné přiložit smlouvu o zapůjčení feny jinému chovateli. Originál této smlouvy musí být podepsán majitelem feny i chovatelem.

3. HLÁŠENÍ VRHU – spodní část, která zbyla z kopie KL. Vyplnit podle uvedených informací a odeslat poradci do jednoho týdne po poroduMOŽNO EMAILEM
Pokud fena nezabřezla, zaslat HLÁŠENÍ VRHU s komentářem „NEZABŘEZLA“ spolu se originál KL do 72 dní od data krytí.

4. Na základě odeslání Hlášení vrhu poradce posílá chovateli ŽÁDANKU. Pokud chovatel komunikuje přes email je nově posílána žádanka emailem. Tuto elektronickou žádanku si chovatel stáhne, vyplní v počítači se též posílá na ČMKU emailem. Na základě této žádanky obdrží chovatel z ČMKU email – Potvrzení ČMKU o vydaných zápisových číslech. Tento dokument si vytiskne a při čipování vrhu ho nechá potvrdit veterinárním lékařem, že bylo provedeno čipování. Toto potvrzení pak přiloží k Přihlášce k zápisu štěňat. Prosím o dodržování uvedených termínů, které jsou na žádance uvedeny.

Elektronické žádanky jsou číslovány a seznamy jsou pravidelně odesílány pro kontrolu na ČMKU, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Pokud chovatel chce vyřizovat agendu poštou, bude mu na základě hlášení vrhu, poradkyní zaslána původní verze žádanky. Tuto žádanku chovatel vyplní – obě dvě tabulky na přední části a odešle na adresu ČMKU, která je na žádance uvedená. To vše mezi 3-4 týdne věku štěňat !!! Prosím o dodržování tohoto termínu vůči ČMKU !!!

Pokud chovatel nemá možnost vytisknout si dokument, který ČMKU zasílá – Potvrzení ČMKU o vydaných zápisových číslech, uvede výrazně tuto skutečnost na žádanku, kterou na ČMKU odesílá. Paní Kracíková z ČMKU pošle chovateli poštou zpět vrchní části žádanky – označená – CHOVATEL. Na žádance jsou doplněny zelenou barvou zápisová čísla štěňat. Jsou to čísla která budou mít štěňata na PP.

Na zadní straně žádanky je tabulka, kde veterinář zhodnotí a zkontroluje stav štěňat a zároveň potvrdí, že vrh byl řádně OČIPOVÁN. Proto si nezapomeňte vzít žádanku sebou, až budete nechávat štěňata čipovat.

5. Odeslání kompletních dokumentů poradci chovu k přihlášení štěňat a vystavení PP.
- POTVRZENÍ ČMKU O VYDANÝCH ZÁPISOVÝCH ČÍSLECH S RAZÍTKEM VETERINÁŘE, nebo ŽÁDANKU S RAZÍTKEM VETERINÁŘE
- ORIGINÁL KL + vyplněnou zadní stranu – PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT
- Kódy o čipů, které jsou na zadní straně označený jmény štěňat ke kterému patří
- Kopie chovatelské stanice pokud se jedná o první vrh SBT pod touto stanicí
- Kopie titulů, zdravotní testy, zkoušky atd., které chce chovatel uvádět u rodičů štěňat a které ještě nejsou připsány v plemenné knize.

6. Pokud je některé ze štěňat prodáváno do zahraničí, žádá chovatel o vystavení EXPORT PEDIGREE. Stačí napsat na arch papíru – ŽÁDOST O EXPORT PEDIGREE a uvést celé jméno a adresu zahraničního majitele.

7. Plemenná kniha ČMKU má na vystavení PP 30 dní.

PP se zasílají na adresu CHOVATELE na dobírku.

Žádám, aby chovatelé pečlivě kontrolovali, zda jsou údaje na rodokmenech správné (jména štěňat, rodičů, datum narození, barvy). Pokud je vše v pořádku, chovatel podepíše přední stranu PP a předá majiteli štěněte. Chovatel by měl majitele upozornit, aby PP ihned podepsali a vyplnili adresu majitele. Bez podpisu chovatele a majitele a bez jeho adresy není PP platný.

UKÁZKY DOKUMENTŮ - NESTAHOVAT, JSOU TO POUZE VZORY 

 

KRYCÍ LIST  ŽÁDANKA  PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŃAT
KL kopie hlaseni vrhu 001  ZADANKA 1 STRANA  KL original 2. stana 001 

Sponzoři 

DSC 1106b

Pelky logo

Další sponzoři klubu SBTC CZ

Banner staffbullcanisbullreklama

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440