This website works best with JavaScript enabled
All for Joomla All for Webmasters

logo2

1/ Chovatelský řád

Povinností každého majitele psa nebo feny, který plánuje v budoucnosti zvíře uchovnit, je znalost Chovatelského řádu klubu SBTC CZ, z.s., a následně Chovatelského řádu FCI.

Chovatelský řád

Chovatelský řád FCI

2/ Chovatelská stanice

Pokud se majitel chovné feny rozhodne odchovat štěňata, měl by mít kromě uchovnění vyřešenou i otázku chovatelské stanice, pod kterou bude chovat.

První možnost je založit si vlastní chovatelskou stanici.

Žádanka o mezinárodně chráněný název chovatelské stanice

Směrnice pro registraci chovatelských stanic

Druhá možnost, pokud si majitel nechce zakládat vlastní chovatelskou stanici, je domluvit se s majitelem chovatelské stanice, zda by mohl být vrh odchován na jeho chovatelskou stanici. V takovém případě se sepíše Smlouva o pronájmu feny, která se přiloží k dokumentaci a vše je v pořádku. Majitel chov. st. nemusí být ani chovatel daného plemene, stačí, když má registrovanou chovatelskou stanici. O krycí list žádá majitel feny, ale po narození štěňat veškerá dokumentace jde přes chovatele. O PP též žádá chovatel, nikoliv majitel feny. 

Smlouva o pronájmu feny

3/ Průkaz původu

Průkaz původu psa (PP) je dokument, který podléhá určitým pravidlům a je třeba jim věnovat patřičnou pozornost. Ve chvíli, kdy chovatel obdrží vystavené PP pro svůj vrh, je povinen zkontrolovat, zda jsou všechny informace správné. Jména, data, barvy atd. Pokud je vše v pořádku, PP podepíše a neprodleně předá majitelům štěňat. Majitele informuje o tom, že je třeba PP na zadní straně podepsat a vyplnit adresu majitele. Bez těchto podpisů je PP neplatný a lehce zneužitelný v případě krádeže. Také je to velmi důležitý údaj v případě určování vlastnictví zvířete např. u soudu.

4/ Úhyn anebo ukončení chovnosti

Mezi povinnosti majitele chovných zvířat patří bohužel i oznámení o úhynu chovného jedince nebo ukončení jeho chovnosti z důvodu kastrace. Tuto informaci by měl majitel oznámit poradci chovu i na plemennou knihu ČMKU, kde dojde k vyřazení zvířete z plemenné knihy. Stačí ovšem jen oznámení poradci, který informaci plemenné knize předá.

5/ Import zvířete ze zahraničí

V případě, že dojde k importu zvířete ze zahraniční a majitel plánuje účast na výstavách a následné uchovnění, je nutné toto zvíře přeregistrovat. Tato přeregistrace probíhá tak, že EXPORT PEDIGREE který obdrží majitel od zahraničního chovatele, odešle na příslušnou plemennou knihu ČMKU. Po přeregistraci posílá ČMKU průkaz původu zpět majiteli, plus s výstavní přílohou pro zápisy výsledků z výstav, zkoušek, závodů atd. Tato přeregistrace je zpoplatněna. Bez této přeregistrace může majitel zvíře vystavovat, nikoliv však uchovnit.

 6/ Evidenční list

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440