This website works best with JavaScript enabled
All for Joomla All for Webmasters

logo2

Pravidla pro bodování pracovních a sportovních výsledků výsledků SBTC CZ, z.s.

VYPLNĚNÉ TABULKY ZASÍLEJTE AŽ PO SKONČENÍ SOUTĚŽNÍ SEZÓNY, KDY VÍTE, ŽE UŽ NEBUDETE ZÁVODIT A PLNIT ZKOUŠKY. Uzávěrka soutěží končí posledním lednem.

 

1. Všeobecné podmínky pro udělení bodů za pracovní a sportovní výsledky:

a) Body mohou být udělovány pouze psovi s Průkazem původu (PP)
b) Všichni majitelé / spolumajitelé (dle PP) psa musí být členi klubu SBTC CZ v době kdy žádájí o započítání bodů do klubového šampiona práce/sportu a stejné pravidlo platí při žádosti započítat body do pracovních a sportovních pohárů, vyjma spoluvlastnictví rodinným příslušníkem.
c) Body nejsou udělovány automaticky, ale na základě žádosti a zaslaných podkladů.
d) Body uděluje poradce pro výcvik na základě Bodovací tabulky pracovní sekce a Bodovací tabulky sportovní sekce a zajišťuje zveřejnění výsledků na webu SBTC CZ.
e) Výklad Bodovací tabulky a Pravidel provádí poradce pro výcvik.

 f) Dojde-li k oficiálnímu zveřejnění výsledků na webových stránkách klubu a nastanou okolnosti, které v době zveřejnění nebyly známy, může poradce pro výcvik zpětně odebrat již zadaný titul nebo odebrat body. Tato skutečnost bude oznámena prostřednictvím klubových stránek. 

 g) Odvolání proti rozhodnutí poradce pro výcvik je možné písemně k výboru klubu a to nejpozději do 30ti dnů od zveřejnění na stránkách klubu.

h) Pokud člen zažádá o klubového šampiona sportu/práce zpětně, nehledě na to zda-li byl v minulosti členem klubu SBTC CZ či nikoliv, počítají se body z aktuální bodovací tabulky platné v daném roce/období.


2. Přílohy žádosti o přidělení bodů:

a) Oboustranná kopie PP a fotografie psa (není nutné zasílat při aktualizacích výsledků)
b) Vyplněná Tabulka pro zápis bodů (pracovní sekce, sportovní sekce)
c) Kopie oficiálních dokladů o složených zkouškách nebo soutěžních výsledcích (bodovací karty, diplomy, výsledkové listiny, PP, výnnostní knížka)

E-mail poradce pro výcvik: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3. Bodovaní pracovních a sportovních výsledků

a) Bodování se provádí pouze u pracovních a sportovních výsledků uvedených v bodovacích tabulkách SBTC CZ, viz bod 1d těchto Pravidel.
b) Bodování se provádí pouze u akcí pořádaných organizacemi akceptovanými FCI, popřípadě u akcí oficiálně vyhlášených klubem SBTC CZ pro danou sezonu.

4. Udělování titulu Klubový šampion práce SBTC CZ / Klubový šampion sportu SBTC CZ:

a) Titul pracovní se uděluje při dosažení minimálně 800 bodů + zkouška III. kategorie nebo za splněné vyšší typy zkoušek v V. kategorii. Titul sportovní se uděluje při dosažení minimálně 450 bodů dle Bodovacích tabulek klubu SBTC CZ, z.s., viz bod 1d těchto Pravidel.
b) Na titul má nárok pes splňující podmínky v bodě 1 a 2 Pravidel
c) Psi s uděleným titulem jsou uváděni v seznamu šampionů práce a sportu SBTC CZ
d) Titul klubový šampion práce SBTC CZ a klubový šampion sportu SBTC CZ uděluje a zapisuje poradce pro výcvik do PP (uvádí se i v PP potomků).
e) Diplomy a poháry jsou předávány na klubové výstavě SBTC CZ v rámci slavnostního vyhlášení (bude předáváno 1x v roce). Po dohodě možno doručit jinou cestou.
f) Titul může pes získat pouze jednou.

5. Soutěž „Pracovní pohár – Nejlepší pes / fena“, soutěž „Sportovní pohár – Nejlepší pes / fena“ roku

a) V soutěži automaticky bodují psi, kteří splnili podmínky dle bodu 1 a 2 Pravidel – do soutěže jsou zahrnuty udělené body za výsledky v daném kalendářním roce.
b) Uzávěrka soutěže (termín pro dodání podkladů bodování) pro daný rok je 31. ledna roku následujícího. Soutěž je vyhlášena zvlášť pro kategorii sportovní / pracovní - psi a feny. Kdy vyhraje pes, který v daném roce obdržel nejvíce bodů.
c) Diplomy a poháry obdrží 1.-3. místo v každé kategorii fena / pes na klubové výstavě SBTC CZ v rámci slavnostního vyhlášení (bude předáváno 1x v roce).
d) Všichni psi a feny v dané sezoně jsou bodováni dle stejných Bodovacích tabulek dle jednotlivých sekcí (sportovní a pracovní).

Pro klubového šampiona práce a sportu platí stejná pravidla viz jaké jsou pro bodování zkoušek a sportovních výsledků SBTC CZ a stejná kriteria jako v sekci pro pracovní a sportovní pohár a v sekci pro šampiona práce a sportu. Dále nelze uplatňovat body do sportovního  a pracovního šampiona  z předchozích již uzavřených titulů !!!

Řád pro pořádání sportovních soutěží typu bull show - akualizováno Danielem Źďárským pro rok 2022

Pravidla bull sportů - akualizováno Danielem Źďárským pro rok 2022

6. Kriteria pro uznání výcvikové akce jako klubové:

Dodržení klubového řádu a pravidel.

Soutěž musí mít rozlišené samostatné kategorie pouze pro plemeno SBT. Pro účely klubu budou bodovaní pouze psi s PP ( navíc členové klubu mají nárok uplatňovat body do šampionů a pohárů klubu ). Akci vždy zhodnotí poradce pro výcvik, popřípadě garant pro danou sekci. Poradce pro výcvik popřípadě garant sekce má vyhrazeno právo vybrat/odebrat akci pro následující sezonu. V průběhu sezony v případě špatné úrovně soutěže ( nedodržení pravidel atp.), má poradce spolu s garantem nárok odebrat bodování jednotlivým akcím. 

Dále, má-li být sportovní či pracovní akce bodována klubem SBTC CZ do sportovního/pracovního poháru SBTC CZ, je v zájmu organizátora akce, nahlásit poradci pro výcvik datum konání události, a to ve stanoveném termínu tj. do konce ledna téhož roku, kdy se bude akce konat. Jedná se o prvotní informaci o konání akce, přesný datum konání akce musí být znám a oznámen poradci minimálně 75 dní před jejím konáním. Tento limit je potřeba dodržet, aby se zamezilo případným shodám v termínech při plánování jiných klubových aktivit. Poté bude individuálně každá akce posouzena a v případě, že splní podmínky klubu SBTC CZ, bude zařazena do oficiálních bodovaných akci klubu SBTC CZ.Toto se netýká akcí, které standardně spadají pod již řádně registrované kluby, řády, licence, FCI organizace aj.. Kalendář závodů na každou sezónu sestavuje SBTC CZ klub na základě požadavků pořadatelských organizací, které o závod zažádají vždy do stanoveného termínu.

V neposlední řadě se vše řídí dle platných stanov a řádu klubu SBTC CZ.

7. Chce-li organizátor závodů zažádat od klubu SBTC CZ o dotaci, je zapotřebí splňovat i následující kritéria:

Pořadatel závodu, který žádá o dotaci, musí být členem klubu SBTC CZ. Dále platí kriteria dle bodu 6. těchto pravidel.

8. Mezinárodní účasti na sportovních soutěžích např:

BULL SPORTY

Budou bodované pouze disciplíny respektive pořadí daných disciplín, které splňují normy/ pravidla českého řádu klubu SBTC CZ pro bull sporty. To samé platí pro uznání rekordu. 

FLYBALL

Pokud jsou licenční podmínky z ČR přijatelné pro pořadatele zahraničního závodu.

COURSING

Spadá pod Mezinárodní řád FCI – jasné podmínky pro všechny

RACING

Stejná pravidla jako u Bull sportů – Racing nemá sjednocený řád, každý závod může mít jiné podmínky a jinou délku trasy.

DOG FRISBEE

Stejná pravidla jako u Bull sportů – Dog frisbee nemá sjednocený řád, každý závod může mít jiné podmínky a jinou délku trasy.

MUSHING

mezinárodní závody spadají pod FISTC (mezinárodní organizace pro čistokrevná plemena psích spřežení), ESDRA (mezinárodní organizace pro otevřená plemena psích spřežení) anebo IFSS (mezinárodní organizace psích spřežení).

Dále platí pro mezinárodní akce standardní podmínky řádně registrovaných klubů, řádů, licencí a FCI organizací. 

I zde platí kriteria dle bodu 6. těchto pravidel.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440