This website works best with JavaScript enabled
All for Joomla All for Webmasters

logo2

Stručné představení:

Jedná se o kynologickou sportovní disciplínu vzniklou z pracovní kynologie.
Skládá se ze tří oddílů: Pachové práce, poslušnost a obrana, které lze plnit v rámci druhů zkoušek jednotlivě i společně. Není tedy nutné, věnovat se všem disciplínám.
V ČR sportovní kynologie zahrnuje 3 platné zkušební řády, podle kterých je možno skládat zkoušky, nebo se účastnit závodů.
Pro přihlášení se na zkoušku nemusíte být členem kynologického klubu (ZKO), stačí vám být členem např. klubu SBTC CZ. Členství se prokazuje průkazem a dokladem o úhradě poplatku pro daný rok, popřípadě potvrzením vydaným klubem. Přihlásit se můžete na akci organizovanou kdekoliv v ČR, aniž byste museli být členy pořadatelské jednoty v místě konání.

Národní zkušební řád (NZŘ), platný od 1. 1. 2012, aktualizovaný 1/2018

http://www.kynologie.cz/download.php?fid=12030

Zahrnuje následující zkoušky:

-          Zkouška základní ovladatelnosti (ZZO)

-          Zkoušky všestranného výcviku (stopa, poslušnost, obrana) – ZM, ZVV 1-3

-          Zkoušky všestranného výcviku malých plemen (stopa, poslušnost a speciální cviky – ZMMP, ZMP 1-3

-          Zkoušky psa stopaře (stopa a poslušnost) – ZPS 1-2

-          Zkoušky poslušnosti – ZZO 1-3

-          Zkoušky psa obranáře (poslušnost a speciální obrany) – ZMPO (malá plemena), ZPO 1-2

Mimo zkoušek ZZO, ZM a ZMMP (zde neplatí omezení, kdy je možné kterou zkoušku skládat), jsou zkoušky uvedením čísla stupňované. Není možné skládat např. ZVV2, pokud nemáte složenu ZVV1 (vždy napřed stupeň 1, dále 2, nakonec 3).

Mezinárodní zkušební řád IGP 2019

http://www.kynologie.cz/download.php?fid=11647

Zahrnuje následující zkoušky:

-          Zkouška doprovodného psa – poslušnost a chování v dopravním ruchu – BH-VT

-          Zkouška chovné způsobilosti – stopa, poslušnost, obrana - IGP ZTP

-          Mezinárodní zkouška pro pracovní psy – předzkouška (stopa, poslušnost, obrana) – IGP-V

-          Mezinárodní zkoušky pro pracovní psy – stopa, poslušnost, obrana – IGP 1-3

-          Zkouška poslušnosti – IBGH-1-3

-          Zkoušky pracovní upotřebitelnosti 1-3 – poslušnost a obrana dle zkoušky IGP1-3 - GPr 1-3

-          Zkoušky stopařské 1-3- stopa dle zkoušky IGP 1-3 - FPr 1-3

-          Zkoušky poslušnosti 1-3 – poslušnost dle zkoušky IGP 1-3 - UPr 1-3

-          Zkoušky obranářská 1-3 – obrana dle zkoušky IGP 1-3 - SPr 1-3

-          Zkoušky vyhledávací – vyhledávání předmětů - StPr 1-3

-          Zkoušky psa stopaře - IFH V, IFH 1-2

-          Mezinárodní stopařská zkouška - IGP-FH

Složení zkoušky BH-VT je podmínkou pro skládání všech ostatních zkoušek. Stupňované zkoušky (1-3, 1-2) je nutné skládat postupně.

Zkušební řád KJ ČR Brno, platný od 1. 7. 1999, rozšíření 9. 4. 2009

http://www.kjcrbrno.cz/

-          Zkouška ovladatelnosti psa – poslušnost, cviky skupinové a speciální – ZOP

-          Zkouška pracovní upotřebitelnosti 1 - poslušnost, volitelný cvik (stopa nebo hlídání předmětu), cviky skupinové a speciální- ZPU 1

-          Zkouška pracovní upotřebitelnosti 2 – stopa, poslušnost, obrana – ZPU2

-          Zkouška pracovní upotřebitelnosti – speciál – stopa, poslušnost, speciální cviky – ZPU-S

Stupňované zkoušky (ZPU 1-2) je nutné skládat postupně a až po složení zkoušky ZOP.

Zkoušku ZPU-S je možno skládat až po absolvování zk. ZPU1.

Všeobecně platí, že zkoušky KJ Brno a NZŘ jsou o něco snazší (je mírnější jejich posuzování) oproti Mezinárodním zkouškám pracovních psů a mezinárodní zkoušce psa – stopaře. Samozřejmě čím vyšší stupeň zkoušky, tím přísněji je jakákoliv odchylka od uvedeného řádu posouzena.


Dále v ČR existuje Zkušební řád Speciálního kynologického svazu TART

http://www.sks-tart.cz/zkusebak.html

Posláním tohoto zkušebního řádu je přezkušování psů služebních a pracovních plemen v přirozených podmínkách, zaměřených na ostrahu majetku a ochranu osob a podporuje i sportovní vyžití psovodů. V prováděcích pokynech pro obranu stojí: "Při zkouškách očekáváme hlavně opravdovost zákroku psa a posuzujeme, jak by byl schopen podobné úkoly plnit v praxi." Na vysvětlenou je třeba dodat, že TART byl založen především pro již zkušené psovody.

Sportovní kynologie a SBT

Primárně je toto kynologické odvětví určeno pro jiná plemena. Nejčastěji uvidíte NO a BOM díky jejich univerzálnosti, celkový výčet je ale širší. Stafordšírské bulteriéry mezi nimi sice nenajdeme, rozhodně však nepatří mezi úplné outsidery. Díky velmi dobré motivovatelnosti a radosti ze spolupráce s člověkem mohou i přes svůj hendikep menší velikosti dosahovat velmi pěkných výsledků. Počet zkoušek pokořených stafíky stoupá, rozhodčí se již neptají, co je to za plemeno, neboť se s nimi setkávají stále častěji. Bývají zároveň překvapeni, nutno podotknout, že příjemně, ovladatelností s pěkným projevem při poslušnosti. Vzhledem ke stoupajícímu počtu celkové populace SBT doufám, že podobně budou narůstat i počty těch, kteří se věnují nějakému odvětví kynologie, nejen sportovní.


Kam za výcvikem

Dřívější praxe byla taková, že se chodilo cvičit do některé z místně příslušných ZKO (základní kynologická organizace). SBT a podobným plemenům se ale zároveň často dostalo odmítnutí. Tyto doby již naštěstí patří historii. Dnes je výběr možností široký a stafíky jako žáky mají mnozí výcvikáři rádi. Není nutné vybrat si cvičák přímo pod ZKO, vznikají různé soukromé organizace, počínaje privátními trenéry, přes psí školy a školky až po tréniková centra a psí akademie. Nekoukejte však jen na honosné názvy a pěkné webové stránky těchto zařízení. Při výběru se můžete řídit doporučeními přátel nebo zkušenějších kynologů, vždy ale zároveň dejte na své pocity. Je velmi důležité, abyste s trenérem (výcvikářem) byli na podobné vlně, ze cvičení jste neměli vy ani váš pes stres, ale naopak radost a dobrý pocit. Dobrou volbou jsou i dnes často pořádané semináře, intenzivky, víkendové akce, které bývají zaměřené na konkrétní oblast výcviku. V letních měsících pak i výcvikové tábory.
Všechny tyto možnosti by vás měli posouvat a zároveň směřovat, kam se bude výcvik s vaším psem ubírat a čeho naopak možná časem zanecháte. Každý pes je originál a i když kamarádův vyniká například v obranách, váš může svou parketu nalézt v poslušnosti, či stopách.

Zkoušky opravňující SBT ke vstupu do pracovní třídy na výstavách

Nepracovním plemenům, kam patří i SBT, je vystavován pouze „MALÝ CERTIFIKÁT“, který opravňuje zařazení do pracovní třídy na výstavách klubových, speciálních, národních, krajských, oblastních (ne na mezinárodních!).

Vystavování tzv. „velkého certifikátu“, platného pro účast ve třídě pracovní na všech typech výstav včetně mezinárodních, není u SBT možné.

Zkoušky sportovní kynologie, na které lze plemeni SBT vystavit malý certifikát, jsou uvedeny a aktualizovány v Seznamu zkoušek pro pracovní certifikát.

Sponzoři 

28000846 10213969839074481 1238992877 n

 

 

canisbullreklama

zooveta sponzor

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440