This website works best with JavaScript enabled
All for Joomla All for Webmasters

logo2

1) Koncepce Rady

Rada pro výcvik (dále Rada) je složená z členů Staffordshire Bull Terrier Club CZ (dále SBTC CZ) a slouží jako výkonný a poradní orgán Poradce pro výcvik.

Úkolem Rady je podporovat, koordinovat a rozvíjet pracovní, sportovní a další výcvikové aktivity plemene stafordšírský bulteriér (dále SBT) v majetku členů klubu.

Rada je členěna do sekcí vytvořených dle aktivit, které se v oblastech práce, sportovních a dalších výcvikových činností s SBT provozují. Tyto aktivity musí být v souladu s platným právním řádem ČR, předpisy FCI, stanovami klubu SBTC CZ a Kodexem chování členů SBTC CZ. 

Za každou sekci odpovídá Garant, který je zároveň členem Rady. V odůvodněných případech (např. velký rozsah aktivit v sekci) jsou vytvořeny pozice Konzultantů, kteří jsou rovněž platnými členy Rady.

Cílem Rady je:

 • podpora kvality chovu SBT a to především s ohledem na jeho zdraví, povahu a pracovně/sportovní předpoklady;
 • prezentace pracovních a výcvikových aktivit SBT v rámci i nad rámec klubu;
 • kvalifikovaná pomoc členům klubu v oblastech výcviku SBT;
 • rozvoj spolupráce s dalšími kynologickými organizacemi působícími v oblasti sportovních, pracovních a výcvikových aktivit.

 

2) Kompetence 

a) Poradce pro výcvik

 • jmenuje nebo odvolává členy Rady (garanty sekcí, konzultanty);
 • o činnostech Rady referuje Výkonnému Výboru SBTC CZ;
 • rozhoduje o vzniku nebo zániku jednotlivých sekcí Rady;
 • stanovuje cíle a úkoly Rady, spolupracuje na vytváření cílů sekcí;
 • podílí se na organizaci akcí a dalších aktivit Rady;
 • sleduje kynologické informace a aktuality související s výcvikem, sportem a prací.

 

b) Garant sekce

 • pracuje na vytváření a naplňování cílů sekce;
 • podílí se na organizaci akcí a dalších aktivit Rady, především v rámci své sekce;
 • připravuje informační podklady pro web a další materiály pro potřeby SBTC CZ;
 • poskytuje konzultace a poradenství pro členy klubu;
 • o činnostech sekce vždy referuje Poradci pro výcvik;
 • sleduje kynologické informace a aktuality související s jeho sekci.

 

c) Konzultant sekce

 • poskytuje konzultace a poradenství pro členy klubu v určené oblasti aktivit sekce nebo v svém regionu;
 • poskytuje podporu Garantovi a ostatním konzultantům sekce (konzultace, informace);
 • spolupracuje na vytváření a naplňování cílů sekce;
 • podílí se na organizaci akcí a dalších aktivit Rady, především v rámci své sekce;
 • o činnostech informuje Garanta sekce;
 • sleduje kynologické informace a aktuality související s jeho sekci a oblastí

 

3) Seznam sekcí a personální složení Rady

 Seznam sekcí a personální složení je obsahem dokumentu: Složení Rady pro výcvik SBTC CZ.Obsahuje aktuální seznam sekcí a jmenovité obsazení včetně kontaktních údajů a představení členů Rady. 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440