This website works best with JavaScript enabled
All for Joomla All for Webmasters

logo2

9. 10. 2019: závěrečná zpráva o akci z pera "kapitánky" Terezy Pauderové

Český team se 6. října 2019 opět účastnil mezinárodní akce ISM v Holandsku. Tato již tradiční akce je vždy přehlídkou těch nejlepších psů a fen SBT z Evropy, včetně zástupců ze země původu, Anglie. Letošní ročník posuzovali následující rozhodčí: paní Dagmar Brommont-Lothary (Německo), pan Eric Galvin (UK) a paní Fiona McBride (Austrálie).

Z každé země nastupují 2 zástupci mladých psů a fen a 2 zástupci psů a fen nad 2 roky věku. SBTC CZ vybíral své reprezentanty podruhé dle systému, který byl schválen na poslední schůzi, tj. výběrem ze psů, kteří byli svými majiteli nabídnuti k reprezentaci a následně vybráni výběrovou komisí, která byla volena členy klubu. Letos byly do výběrové komise zvoleny tyto členky: Tereza Drahošová Pauderová (Terrystaff), Ivana Zuranová (Eilatan) a Hana Petríková (Poker Canis). Společně jsme vybraly tým, který byl před akcí představen členské základně formou letáku.

Náš tým byl z velké části sestaven ze psů navržených svými majiteli, zároveň jsme doplnily nebo obměnily složení týmu tam, kde jsme to uznaly za vhodné. Několik majitelů nám účast odmítlo nebo se nejasně vyjádřilo a tím byly naše možnosti výběru zúženy.

Obecně lze říci, že výběr psů – samců je nyní u nás obtížnější a omezenější oproti fenám. Do kategorie psů do 24 měsíců věku jsme vybraly psa Do You Know Who I am Terrystaff, který vyhrál CAJC na letošní klubové výstavě v Náměšti a ve svém mladém věku má již na kontě pár dalších hezkých výsledků. Druhý nominovaný pejsek Alby Vecchio Gentle Bull je velmi mladý, ale nadějný vyvážený pes, kterého jsem si všimla na výstavě v Mladé Boleslavi a jehož kvality mě za souhlasu mých kolegyň z výběrové komise přesvědčily k jeho nominaci. Další oslovený pes, kterého jsme si do týmu přály, účast odmítl, což samozřejmě respektujeme. Jako náhradníka jsme zvolily hezkého bílého psa z chovu Moravia Lord. Mladí psi nám na úvod přinesli 6. příčku (46 bodů) za letošní účasti 10 týmů. Alby dosáhl u rozhodčího Mr. Galvina na krásnou 4. příčku v individuálním hodnocení!

Oba dospělí psi, které jsme vybraly do základní sestavy, byli vybráni ze seznamu psů nabídnutých svými majiteli k reprezentaci. Náhradníka jsme dosadily dle vlastního uvážení. I v této kategorii jsme oslovily další majitele úspěšných psů, které jsme si v týmu přály, ale bohužel jejich účast nebyla potvrzena. Přesto si myslím, že jsme nominovaly pěkné, zkušené a výstavně úspěšné psy, kteří sice již mají věk, ale několikrát se nám v minulých ročnících potvrdilo, že pokročilejší věk a zkušenosti nejsou v této soutěži na škodu, naopak.

Za dospělé psy tedy nastoupil Ch. Z- Suit Strong Boy Fransimo Bohemia, silný pes s výraznou hlavou, který v minulosti získal titul BOB od jednoho z daných rozhodčích pro letošní ročník ISM a C.I.B. Mr. Amazing Moravia Lord, kompaktní líbivý pes s působivou hlavou, který má na kontě krásné úspěchy, z těch čerstvějších např. titul BOB z letošního DUO CACIB Brno, kde posuzovali specialisté na plemeno. Oba se perfektně předvedli, ukázali svůj temperament a získali 45 bodů a 7. příčku. Mr. Amazing obsadil také pořadové místo, když u rozhodčího Mr. Galvina skončil na 4. místě!

Mladé feny za ČR zastupovaly JCh. Zizu Macy Gray, BOJ z letošní klubové výstavy v Poděbradech, krásná výrazná fena, která zatím stále sbírá výstavní zkušenosti a věřím, že o ní v budoucnu ještě uslyšíme. Vedle ní nastoupila již zkušená fenka, i přes svůj mladý věk s titulem Ch., Wolf Energy Of Moravia Lord, která se se svou chovatelkou prezentovala velmi vesele a sebejistě a paní rozhodčí Lothary zaujala dokonce natolik, že získala 4. příčku. Dohromady mladé feny získaly 5. místo se ziskem 48 bodů.

Dospělé feny nastoupily ve složení Ch. Absolute Belle Of Ambassador Sun a Call Me Maybe Terrystaff. Výběrem dospělých fen jsme si byly velmi jisté a výsledek to i potvrdil. Obě se perfektně předvedly a získaly skvělou 3. příčku z 10 týmů! Call Me Maybe Terrystaff se dokonce u australské rozhodčí umístila na 1. místě ze všech dospělých fen. Celkem přinesly týmu 57 bodů.

Celkovým součtem všech kategorií jsme dosáhly na dělenou 6. příčku, společně s týmem Polska. 6. místo z 10 zúčastněných týmů je oproti loňskému fantastickému úspěchu (2. místo) sice horším výsledkem a pro mě osobně mírným zklamáním, ovšem troufnu si tvrdit, že jsme udělaly společně s mými „spolukomisařkami“ z výběrové komise, ale především se členy týmu, maximum, co bylo v našich silách, a že v současné situaci a za aktuálních možností byl náš tým jednou z nejlepších možných verzí, jakou jsme mohly zvolit.

vysledkyISM2019

Účast na ISM je podmíněna několika mnohdy těžko slučitelnými kritérii, kdy daný pes musí být nejen kvalitní a typově vhodný na dané rozhodčí, ale také musí mít perfektní prezentaci, pevnou povahu, aby ustál náročné prostředí akce, jeho majitelé musí být ochotni a schopni absolvovat dlouhou cestu do Holandska a ještě je třeba poskládat tým tak, aby jeho členové spolu byli ochotni týmově spolupracovat. Sloučit všechna tato kritéria nikdy není jednoduché a já jsem velmi ráda, že se nám i letos podařilo vybrat tým hezký, kvalitní, s pěknou prezentací. Tým, který rozhodně byl vidět a který představil kvalitní jedince, v rámci možností odpovídající typově na dané rozhodčí. Tým, za kterým si i zpětně stojím a jehož členům ještě jednou moc děkuji za velikou snahu, ochotu a spolupráci. Byli jste úžasní, děkuji!

Tereza Drahošová Pauderová

ISM2019fotoFINAL

 


 

22. 9. 2019:

 

Vážení členové,

dovolte mi představit Vám letošní český tým pro International Stafford Match v Holandsku. Postupovaly jsme dle pravidel, která jsme si schválili na členské schůzi, tj. vybíraly jsme předně ze psů navržených majiteli a po dalších úvahách doplňovaly tým dalšími kandidáty. Někteří naši nabídku přijali, někteří odmítli, což samozřejmě respektujeme.

Děkuji moc všem, kteří se spolu s námi této akce zúčastní! Za účastí stojí ochota investovat čas, peníze, věnovat se přípravě psa a tak dále, a v neposlední řadě také smysl pro týmovou spolupráci a vzájemnou podporu. Věřím, že se nám letošní ročník v tomto duchu opět ponese a že světu opět předvedeme kvalitu českého chovu.

Za výběrovou komisi a s poděkováním mým "spolukomisařkám" Ivaně Zuranové a Haně Petríkové,

Tereza Drahošová Pauderová

Ch. s. Terrystaff

ism sbt cz2019


 

13. 8. 2019:

Vážení členové,


pro ISM 2019 byla na základě Vaší volby ustanovena výběrová komise ve složení Tereza Drahošová Pauderová, Ivana Zuranová a Hana Petríková.

Letošní ročník posuzují následující rozhodčí: Mrs. Dagmar Brommont Lothary (Německo), Mrs. Fiona Mc Bride (Australie) a Mr. Eric Galvin (Velká Británie).
Termín: 5. – 6. 10. 2019
Uzávěrka přihlášek pro tuto výstavu je 20.9. 2019

Letos nám do týmu byli přihlášeni následující psi:
Mladí psi: Xandar's Nová Prime Moravia Lord, Kyllian Gilleoin Great Staffield
Dospělí psi: Mr. Amazing Moravia Lord, Z-Suit Strong Boy Fransimo Bohemia, Danny G. Fransimo Bohemia, Rohirrin Of Rohan Fransimo Bohemia
Mladé feny: Chupacabra Wizard Bull, Zizu Macy Gray, Wolf Energy Of Moravia Lord
Dospělé feny: nepřihlášena ani jedna.
Komise s tímto seznamem pracuje a zároveň bude oslovovat další kandidáty, na kterých se shodne jako na vhodných k reprezentaci.

Bohužel, zájem ze strany členské základny, ať už na účasti na samotné akci, tak na zapojení se do volby výběrové komise, je velmi malý, a to i přes perfektní výsledky z minulého ročníku, ale i z těch předešlých. Výběrová komise se za souhlasu vedení klubu přesto rozhodla reprezentační tým sestavit. Ihned po uzávěrce bude spolu s reprezentačním letákem a dalšími informacemi zveřejněn.

S pozdravem,
Tereza Drahošová Pauderová 
Ch. s. Terrystaff 

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440