This website works best with JavaScript enabled
All for Joomla All for Webmasters

logo2

13. října. Reportáž Terezy Drahošové Pauderové.z výstavy, kde náš klubový tým vybojoval druhé másto z 11 zúčastněných!

6. října 2018 se v Holandsku, ve městě Asten, konal 6. ročník specifické výstavy SBT, International Stafford Match. Letos soutěžilo dohromady 11 týmů, jmenovitě se jednalo o tyto státy v následujícím pořadí: Česká republika, Dánsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Španělsko, Švédsko, Anglie a nově také tým USA.

Výběr reprezentantů pro tuto akci nikdy není jednoduchý a i náš klub se od začátku snaží najít ideální systém. Způsob výběru se již vícekrát měnil a letos jsme na základě návrhu na poslední členské schůzi zkusili opět o něco jiný, nový způsob, jakým psy na ISM vybereme. Členové klubu měli možnost sami dle svého uvážení přihlásit své psy a feny k reprezentaci. Ke stejnému datu byla volena tříčlenná výběrová komise, která z přihlášených psů měla za úkol vybrat, případně doplnit další kandidáty.

Zatímco v roce 2016 jsem se kapitánkou týmu stala na základě vlastní iniciativy, letos jsem do této pozice byla zvolena členskou základnou a opět bych ráda zdůraznila, že si této důvěry velice vážím a cítila jsem následně velikou odpovědnost a touhu vás, členy, nezklamat. Posledně jsem si laťku nastavila s celkovým 2. místem dost vysoko a s průběžným sledováním konkurenčních týmů jsem letos cítila, že tento úkol nebude jednoduchý.

Výběr reprezentace probíhal následovně: krátce po zvolení tříčlenné výběrové komise jsem založila online skupinu pro sdělování a výměnu informací s oběma dalšími členy komise. Průběžně v rámci výstav, ale také individuálně, jsem si detailněji prohlédla všechny přihlášené psy a dívala se také po dalších kandidátech. Některé návrhy byly přijaty, jiné odmítnuty. Průběžné závěry a podněty jsem sdílela v rámci skupiny a konečný výběr jsem nechala na datum těsně po klubové výstavě v Kolesech, která ještě leccos napověděla a což se později ukázalo jako správné řešení. Po celou dobu na mé podněty aktivně reagovala Petra Prokopová, se kterou jsme se povětšinou shodly a které tímto moc děkuji za pomoc! 

Konečné složení našeho týmu tedy vypadalo následovně:
1. Psi pod 24 měsíců věku:
Albert II. Eilatan
Joy Mab Cyntaf Fransimo Bohemia
Old Irish Whiskey Top Banana (Res.)
2. Psi nad 24 měsíců věku:
Danny G. Fransimo Bohemia
Zonny Z Hambalek Bušín
Lancelote Pure Love Warriorbull (Res.)
3. Feny pod 24 měsíců věku:
Call Me Maybe Terrystaff
Queen Of Merilins Warriorbull
Marstaff Red Rum (Res.)
4. Feny nad 24 měsíců věku:
Absolute Belle Of Ambassador Sun
Because I Love You Terrystaff
Bea Native Sallystaff (Res.)

Celá akce se letos konala, oproti předchozím ročníkům, na jiném místě. Výstava probíhala ve velkém stanu a trochu se změnil systém hodnocení. Psi byli hodnoceni od jednoho bodu do deseti, přičemž 10 bodů bylo maximum, plus se bonusově hodnotila pořadová místa. Tentokrát posuzovali tito rozhodčí: Mrs. Eleanor Duplooy (Jižní Afrika), Mr. Tom Hehir a Mr. Gerard Cox (oba Irsko).

Jako každý rok, začínalo se velkolepým nástupem týmů za doprovodu hudby a reflektorů. Letos jsme se rozhodly nástup trochu „odlehčit“, ozvláštnit a vzhledem k tomu, že jsme vystavovaly samé ženy, handlerky, perfektně nám k tomuto nápadu sedla píseň od Shainy Twain, „Man, I feel like woman“, která nám k celé této akci přišla jako stvořená. Nastupovaly jsme jako první a náš nástup, kterému navíc i jednoduchou choreografii dodala Ivana Mrňáková (Macy Gray), sklidil veliký úspěch. Dost bylo monotónních a vážných nástupů, my jsme letos chtěly změnu a celý tento začátek nám nastartoval náladu do celého dlouhého dne. A nejen nám!

Mladí psi se vystavili naprosto precizně a přinesli nám průběžné 4. místo, z čehož jsme měly velikou radost. Oba dva získali u jednoho z rozhodčích pořadové místo a tím pádem bonusové body navíc. Zlatý Joy dokonce u irského rozhodčího Toma Hehira zvítězil a získal tak plný počet 15 bodů! Začátek soutěže tímto vyšel skvěle. Moc mne to jako kapitánku potěšilo, protože skvělý start je pro motivaci a náladu týmu podle mého názoru velmi důležitý.

I mladé feny vypadaly v kruhu perfektně. A stejně jako mladí psi, i ony byly oceněny bonusovými body a skončily v této kategorii na krásném třetím místě. Třešinkou na dortu byl pro obě dvě ještě úspěch na Klubové výstavě následující den, který jejich kvalitu znovu potvrdil. V takové konkurenci je to opravdu úspěch.

Dospělí psi nad 24 měsíců zazářili! Kategorii vyhráli, přičemž sedmiletý Zonny u dvou rozhodčích dokonce zvítězil a celkově svou kategorii vyhrál. I zlatý Danny G., pes, který svou kvalitu ukázal již na mnoha výstavách, včetně skvělého úspěchu na posledním ročníku Cruftu, přinesl týmu cenné body a celkově získal 4. místo a nechal za sebou spoustu psů zvučných jmen. Jedním slovem nádherný úspěch.

Následovala kategorie poslední, a to dospělé feny nad 24 měsíců. V této kategorii jsem jako kapitán týmu a současně majitel nominované feny stála před rozhodnutím, zda postavit či nepostavit svou fenu do základního týmu. Nikoliv že bych pochybovala o její kvalitě, to i vzhledem k jejím dosaženým úspěchům nebylo třeba, nicméně věděla jsem, že hlučné prostředí této specifické výstavy jí nesedí a že předvedení nemusí být stoprocentní. Nakonec jsem i vzhledem k podnětům ostatních zúčastněných fenku do týmu postavila. Dle očekávání se nepředvedla v celé své kráse, nicméně „odstála a odchodila“ výstavu dobře a od všech tří rozhodčích si odnesla vyrovnaný výsledek, 8 bodů z 10, což stačilo na dělené 8. místo. Následující den spravila chuť sobě a především mně 4. místem z 32 přihlášených fen na Klubové výstavě, kde již její předvedení bylo perfektní a kde za sebou nechala mnoho krásných fen. Druhá dospělá fena za náš tým, Absolute Belle, se předvedla spolehlivě, v celé své kráse, získala cenný počet bodů a celkové 6. místo, k němuž jí pomohly i bonusové body za 3. místo od irského rozhodčího Toma Hehira. Společně dospělé fenky skončily na krásném 5. místě a my čekaly, jak dopadneme v konečném celkovém hodnocení… 

Nedá se slovy popsat radost a euforie, kterou jsme týmově cítily, když nás vyhlašovali na úžasném 2. místě. Před dvěma lety, kdy jsem poprvé byla kapitánkou týmu a skončili jsme druzí za týmem Anglie, jsme prohlásili, že být druzí za angličany je vlastně vítězství… Letos tým UK skončil za námi  Před námi stáli o 11 bodů pouze domácí Holanďané, u dvou ze tří rozhodčích, jmenovitě u Irů Toma Hehira a Gerarda Coxe, jsme s přehledem skončily na prvním místě! Bodové hodnocení třetí rozhodčí nás sesadilo na druhou, ale přesto úžasnou příčku. Shaina Twain v naší nástupové písni zpívá „Yeah, I wanna scream and shout“ … A přesně takhle jsme oslavovaly náš výsledek… vítězným křikem, tancem, radostí. Od začátku jsme věděly, že do této výstavy dáme za celý tým veškerou energii a nadšení. A přesně o tom akce ISM je. S hrdostí ukazát světu výsledky naší chovatelské i handlerské práce, ale také schopnost držet jako tým při sobě, spojit své síly a působit jako celek. A to všechno se nám, myslím, opravdu povedlo!
Moje děkování patří ještě jednou všem členům klubu, kteří mi při volbě výběrové komise dali hlas. Děkuji našemu klubu za podporu. Děkuji Petře Prokopové, že mi při výběru byla oporou a důvěřovala mi. Děkuji organizátorům této skvělé akce, která nemá obdoby. Děkuju mnohokrát členům našeho týmu a jejich rodinám, přátelům a především chovatelům jejich psů. Ti všichni fandili, ať už na místě, nebo doma u svých počítačů při online přenosech. Díky i mým přátelům za to, že mě v mém konání podpořili. Všichni společně jsme zanechali silný dojem a náš klub reprezentovali skvěle!

2nd place

IMG 7885

champagne

 

1. října. Zpráva Terezy Drahošové Pauderové.

Vážení členové,

již tento týden, v sobotu, bude náš tým reprezentovat SBTC CZ na velkolepé akci International Stafford Match 2018 v Holandsku. Při výběru reprezentantů jsme postupovaly, společně s Petrou Prokopovou (CHS Moravia Lord) podle nových pravidel výběru, která si členové klubu odhlasovali na poslední členské schůzi. 

Tentokrát členové mohli dle svého uvážení přihlásit své k reprezentaci na této akci. Z přihlášených psů jsme vybíraly, případně doplňovaly vhodné kandidáty s přihlédnutím k daným rozhodčím, kteří akci letos posuzují. Snažily jsme se v rámci možností postavit co nejlepší tým. Děkujeme všem majitelům za nabídky, případně souhlasy s nominací z naší strany. Vážíme si Vaší iniciativy a ochoty pro reprezentaci klubu mnohé obětovat.  

Těšíme se a věřím, že za celý tým mohu slíbit, že se budeme snažit předvést své psy co nejlépe.
Tereza Drahošová Pauderová
CHS Terrystaff

ism sbt cz

2. června. Volba členů komise pro výběr psů byla ukončena a zde předkládáme výsledky: 

Drahošová 40
Záliš Roman 31
Prokopová 24
Zuranová 22
Mudrová 21
Petríková 15
Mrňáková 8
Jonášová 4
Kopová 2
Říha 2
Záliš Martin 2
x 2
Lahodová 1
Modrovičová 1
Šporová 1
x 1

Hlasy poslalo 64 členů (15,7 % členské základy), obdrželi jsme celkem 177 hlasů pro 16 kandidátů (původně uvedený počet 18 jmen se zpřesnil; jména Drahošová a Pauderová označují jednu a tutéž členku, totéž v případě jmen Kroutilová a Petríková, přičemž přišly hlasy pro všechna čtyři jména :-). Písmeno x označuje jméno člena/členky klubu, který/á dostal/a hlas, bohužel do této chvíle neposlal/a souhlas ke zveřejnění svého jména. V případě shodného počtu hlasů jsou v tabulce jména zařazena abecedně.

Komise ve složení Tereza Drahošová Pauderová, Roman Záliš a Petra Prokopová byla tímto ustavena.

Všechny nabídky na vystavení psů na ISM, které někteří z vás zaslali, byly přeposlány všem třem členům komise, kteří po seznámení s nabídkami a po vzájemné poradě podniknou další příslušné kroky.


8. dubna. Výběr psů

Členská schůze klubu, konaná dne 8. dubna, rozhodla o způsobu výběru psů pro reprezentaci našeho klubu na prestižní mezinárodní výstavě SBT v Holandsku. 

Uvádíme zde závěr a usnesení z členské schůze. Vybízíme tímto všechny, kteří mají zájem účastnit se se svým psem výstavy ISM na podzim v Holandsku, aby se do konce května 2018písemně přihlásili za Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., uvedli své jméno a klubové členské číslo a jméno psa / feny, které nabízejí k reprezentaci.

Dále vybízíme členy klubu, aby rovněž do konce května 2018volili členy do výběrové komise (jak uvedeno níže) . Nahlašujte vždy max. tři jména, komise bude tříčlenná.

USNESENÍ členské schůze o způsobu výběru psů na výstavu ISM


 1. K účasti na výstavě ISM v Holandsku, jakkoli je podporována klubem (a to i finančně, majiteli reprezentujícího jedince náleží úhrada 3000 korun), nelze nikoho nutit. Proto prvním krokem k vytipování a k výběru zvířat, která budou klub reprezentovat, je nejprve vlastní zájem majitele (člena klubu) o reprezentaci. Do konce května 2018 se písemně na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. přihlásí ti, kteří mají se svým psem/fenou o reprezentaci zájem.

2. Protože je vysílána „delegace“ o limitovaném počtu reprezentantů, může se stát (a pravděpodobně se stane), že se přihlásí více majitelů se svými psy, než bude možno delegovat. K tomuto účelu bude ustavena komise, která vybere z návrhů ty nejlepší možné jedince. Tato komise bude mít, jako se již i v minulosti osvědčilo, tři členy. Výběr „komisařů“ (zásadně z řad členů klubu) bude probíhat současně s přihlašováním zájemců, jak je popsáno výše v bodě 1 tohoto návrhu. Jména tří osob – „komisařů“ nechť navrhují všichni členové klubu, a sice písemně na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  do konce května 2018.

3. V červnu započne činnost komise a nejpozději k 1. září bude členské základně předložen finální výběr (bude zveřejněn na webu klubu).

4. Komise může vybírat či domluvit účast i s dalšími majiteli-členy klubu, kteří svého psa do termínu sami nepřihlásili. Majitelé samozřejmě musí s případnou účastí souhlasit (nelze vytipovat psy bez souhlasu majitelů). Podmínkou je, že pes musí být zapsán v české plemenné knize a musí být v majetku člena klubu (v případě více majitelů všichni musí být členy klubu).


ISM se letos koná již po šesté. Zde bližší informace z 5. ročníku, zde ze 4. ročníku.

  • Připomínáme, že psi pro první ročník výstavy (2013) byli vybráni výběrovou komisí ve složení Helena Mudrová, Roman Záliš, Ivana Zuranová. Všichni členové klubu mohli navrhovat jména potencionálních členů komise, nejvíce hlasů obdrželi jmenovaní. Hlasování, které trvalo od 29. dubna – 10. června 2013, se z 284 členů klubu účastnilo 25 (8,8 % členské základny).
  • V roce 2014 byli na ISM delegováni psi podle pořadí TOP Staff (podrobnosti k výběru viz zápis ze schůze výboru klubu z 9. 3. 2014).
  • Pro výběr na rok 2015 rozhodla členská schůze v listopadu 2014, že komise bude opět sestavená ze tří členů klubu. Zahájení hlasování 8. ledna 2015. Hlasování ukončeno dne 10. června 2015. Hlasovalo 50 členů z celkem 322 členů, kteří byli v tom období členy klubu (15,5 % členské základny), komise byla zvolena stejná, jako v r. 2013.
  • V roce 2016 byl zvolen jiný mechanismus: do tříčlenné výběrové komise se sami hlásili ti členové, kteří měli zájem o práci v této komisi – Hana Kroutilová, Tereza Drahošová Pauderová (přihlásily se jen dvě zájemkyně).
  • V roce 2017 byl mechanismus stejný jako v r. 2016 - do tříčlenné výběrové komise se sami hlásili ti členové, kteří měli zájem o práci v této komisi. Přihlásily se tyto tři členky: Petra Prokopová, Hana Petríková (dříve Kroutilová), Bc. Margit Kopová, DiS. (abdikovala 11. 7.)

Sponzoři 

 

  

28000846 10213969839074481 1238992877 n

 

 

canisbullreklama

zooveta sponzor

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440